Kehitystyö ja konsultointi

Tavoitteena on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus? Toimimme ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelujen luotettavana ja ammattitaitoisena tuottajana. Liiketoiminnan konsultointipalvelut on suunnattu pk-yrityksille, joilla on vahva oma halu kehittää ja kehittyä. Kuten meillä itsellämmekin. Tehdään yhdessä muutos oikeaan suuntaan!

Analyysi

Analyysi-palvelu on asiantuntijapalvelu menestyville, kannattaville ja kasvukykyisille pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa.

MITÄ?

 • Palvelussa käydään läpi yrityksen kehittymistavoitteet, nykyinen liikeidea, tuottomallit, vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat, taloustilanne ja budjetti.

MITEN?

 • Analyysi-palvelun kesto on yksi päivä, n. klo 9-16. Pääkaupunkiseudulla mahdollisuus myös 2 x 3,5 tunnin tapaamisiin.
 • ELY-keskuksen tuen saaneille pk-yrityksille Analyysin hinta on 220 € + alv/päivä.

MIKSI?

 • Analyysin aikana syntyy kokonaiskäsitys liiketoiminnan nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta ja kehittämismahdollisuuksista.
 • Lopputuloksena konkreettinen kehittämissuunnitelma, jota yritys voi lähteä toteuttamaan välittömästi.
 • Analyysin ansiosta yritykset ovat löytäneet 10.000–600.000 euron vuosittaisen lisävoittopotentiaalin.

Analyysin jatkoksi toteutetaan usein yrityskohtaisesti räätälöityjä Kasvu-palveluja tai muita konsultointipalveluja, joista voi syntyä jatkuva yrityksen kehittämisprosessi useaksi vuodeksi. Kehittäminen tuo tuloksia, kun ammattilainen ohjaa kehittämistä pitkäjänteisesti.

Kasvu-palvelujen ja muiden valtiollisesti tuettujen asiantuntijapalveluiden maksuosuus on 300 euroa + alv/päivä.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ:
Alisa Alanen
Myyntipäällikkö
+358 44 531 3747
alisa.alanen@edu.arffman.fi

Lisätietoa Analyysi-palvelusta:
www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/analyysi

Kasvu ja uudistaminen

Kasvu ja uudistaminen -palvelu on kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tai uudistamiseen tähtäävälle pk-yritykselle. Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti tai ovat murros- tai muutostilanteessa.

MITEN?

 • Yrityksen tärkeimpien kilpailuetujen arviointi
 • Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen ja vahvistaminen
 • Suunnitelma kannattavan kasvun toteuttamiseen
 • Tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin määrittely kasvutavoitteiden pohjalta
 • Yrityksen johdon valmennus kasvua tukevaan toimintaan
 • Muutostilanteiden tuki ja ohjaus sekä liiketoiminnan jatkuvuuden tukeminen.

MITEN?

 • Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.
 • Palvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
 • Valtiollisesti tuetun palvelun hinta yritykselle on 300 € + alv/ päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

MIKSI?

 • Palvelun tavoitteena on tukea yritystä niin, että sille syntyy selkeä ymmärrys kasvustrategiasta, asiakkaista ja markkinoista.
 • Lisäksi tavoitteena on kehittää yrityksen strategista ja liiketoimintaosaamista sekä tehostaa digitalisaation käyttöä.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ:
Alisa Alanen
Myyntipäällikkö
+358 44 531 3747
alisa.alanen@edu.arffman.fi

Lisätietoa Kasvu ja uudistaminen -palvelusta:
www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/kasvu

Tuottavuus ja talous

Tuottavuus ja talous -palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan tuotannon, talouden ja digitalisaation osalta.

MITÄ?

 • Tuotannon kehittäminen ja työn sujuvuuden lisääminen
 • Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen siten, että huomioon otetaan myös energian sekä materiaalin käytön hallinta ja tehostaminen
 • Teknologian ja digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksia selvittäminen ja kehittäminen
 • Yrityksen talouden strategisen suunnittelun, seurannan ja tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen.

MITEN?

 • Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.
 • Palvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeiden mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
 • Tuetun palvelun hinta yritykselle on 300 € +alv /päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

MIKSI?

 • Palvelun tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ:
Alisa Alanen
Myyntipäällikkö
+358 44 531 3747
alisa.alanen@edu.arffman.fi

Lisätietoa Tuottavuus ja talous -palvelusta:
www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/tuottavuus-ja-talous

Johtaminen ja henkilöstö

Johtaminen ja henkilöstö -palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat parantaa ja kehittää johtamista, henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. Tavoitteena on yrityksen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

MITÄ?

 • Johtamisen ja esimiestyön laadun sekä työhyvinvoinnin kartoitus ja kehitys
 • Henkilöstön osaamistarpeet selvittäminen
 • Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin strategisen suunnittelun kehittäminen

MITEN?

 • Palvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeiden mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.
 • Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.
 • Tuetun palvelun hinta yritykselle on 300 € +alv /päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

MIKSI?

 • Oikeanlaisella osaamisen ja johtamisen kehittämisellä voidaan saavuttaa jopa 20 % kasvu.
 • Mahdollisuus yrityksen tuloksen merkittävään parantamiseen: johtamisen vaikutus yrityksen tulokseen on n. 30 %.
 • Tuoreen tutkimuksen mukaan työtehtävän keskimääräinen elinikä on alle 20 vuotta (Suomen Pankki 12/2017). Konsultoinnin avulla löydetään ne osa-alueet, joiden työstämisellä saavutetaan suurin vaikuttavuus.

KIINNOSTUITKO? OTA YHTEYTTÄ:
Alisa Alanen
Myyntipäällikkö
+358 44 531 3747
alisa.alanen@edu.arffman.fi

Lisätietoa Johtaminen ja henkilöstö -palvelusta:
www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/johtaminen-ja-henkilosto