Sosiaali- ja terveysala

ARFFMAN_sosiaali- ja terveysalaSosiaali- ja terveysalan koulutusta vuodesta 2002

Arffman Finland on toteuttanut lähihoitajakoulutuksia vuosina 2002 – 2018 työvoimakoulutuksena. Koulutuksissamme on noin 450 oppilasta yli 30 paikkakunnalla suorittanut koko tutkinnon tai tutkinnon osia näyttötutkintoina työelämässä. Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeen vuodesta 2019 lähtien tutkintoon johtavien koulutuksien järjestäminen on siirtynyt opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen piiriin kuuluville oppilaitoksille. Järjestämme täydennyskoulututusta (60 – 70 pv) sairaanhoitajille, lähihoitajille yms. sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneille, jotka ovat olleet pitkään poissa työelämästä. Koulutus sisältää oman alan ammatillisten aineiden lisäksi lääkehoidon päivityskoulutuksen.  Järjestämme myös sosiaali- ja terveysala tutuksi (60 pv) koulutuksia. Alla muuta SOTE-alan koulutustarjontaamme:

Onko lääkelupasi vanhentunut?

Lääkehoidon osaamisen ylläpitämiseksi voit suorittaa meillä LOVeLOP – Lääkehoidon osaamisen perusteet verkossa -kurssin (Materiaalit on tuottanut Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä yhteistyönä. Kurssin teknisestä ylläpidosta huolehtii Awanic Oy). Koulutusmateriaali on laajasti käytössä Suomessa ja rakentuu STM:n lääkehoito-oppaan mukaisesti.

Voit suorittaa kurssin jos sinulla on sosiaali- ja terveysalan tutkinto, johon on sisältynyt lääkehoidon ja lääkelaskennan perusopinnot.
LOVeLOP-kurssin opintopistemäärä on 2,0 opintopistettä (1 op = 27 tuntia). Tämän lisäksi kurssin erilliset osat eli PKV-lupa on laajuudeltaan 0,5 op ja rokotuslupa 0,5 op. LOVe-LOP verkkokurssi kertaa lääkehoidon perusopintojen sisältöjä. Kurssi sisältää teoriaosuuden (osat I, II ja III, joista osaan I sisältyy lääkelaskennan kertaus), PKV-lupakoulutus- ja rokotuslupakoulutusosion. Näistä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö voi suorittaa teoria-, lääkelasku- ja PKV-lupatentin, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö voi suorittaa lisäksi rokotuslupatentin. Ennen PKV-ja rokotuslupatenttien suorittamista tulee olla suorittanut LOP-lasku- ja LOP-teoriatentit.

Itsenäisen opiskelun lisäksi koulutus sisältää yksilö- ja ryhmäohjausta verkossa sekä lääkelaskennan harjoitustehtäviä. Tentit suoritetaan valvotusti ympäri Suomea olevissa toimipisteissämme. Tenttipäivät ilmoitetaan tarkemman ohjeistuksen yhteydessä kuten myös varsinaiset reaaliaikaiset ohjausajat.
Tämän verkkokurssin avulla voit saada teoreettiset valmiudet lääkehoidon peruslupaan ja voit suorittaa lääkehoidon osaamisen näytöt työpaikalla.

Hinta 135,00 euroa +alv /henkilö. Kysy ryhmähintaa organisaatiollesi: tiina.ritvanen@edu.arffman.fi tai / ja toimisto@arffman.fi

Sosiaali- ja terveysalan avustaviin tehtäviin tähtäävä koulutus

Koulutukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan avustaviin tehtäviin hakeutuville opiskelijoille. Opintokokonaisuuden jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja lähihoitajatutkintoon. Suoritettava opintokokonaisuus antaa valmiudet toimia esim. hoiva-avustajan tehtävissä. Deleted: Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan yritykselle, joka haluaa vaivattomasti varmistaa riittävän osaamisen ja pätevyyden avustaviin tehtäviin tulevalle henkilöstölleen. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksen kesto riippuu hankittavan koulutuksen tavoitteista. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina non-stop-periaatteella. Koulutus alkaa joustavasti heti, kun yrityksen kanssa on sovittu koulutuksen aloittamiseen liittyvistä käytännön asioista. Opiskelijat voivat tulla mukaan koulututukseen joustavasti koulutusprosessin aikana.

RekryKoulutukset

Toteutamme TE-hallinnon ja työnantajan yhdessä rahoittamia RekryKoulutuksia, joissa maksuosuus on 30 prosenttia koulutuksen kokonaishinnasta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Koulutusalavastaava
Tiina Ritvanen
+358 50 441 1686
tiina.ritvanen@edu.arffman.fi