Työpaikkasuomi

Työpaikkasuomi on käytännönläheistä kielikoulutusta, joka helpottaa ulkomaalaisen työntekijän sopeutumista uuteen työhön ja kotimaahan. Tehdään yhdessä työnteosta sujuvampaa!

ARFFMAN_koulutus

Työelämälähtöistä kielikoulutusta maahanmuuttajille

Työpäivät sujuvat vaivattomasti, kun työntekijät hallitsevat työelämän ja arjen tärkeät viestintätilanteet ja työssä tarvittavan ammattisanaston. Työpaikkasuomi-koulutuksen avulla työnantaja voi auttaa ulkomaisia työntekijöitään sopeutumaan ja työskentelemään entistä sujuvammin. Myös Suomeen yrityksen perustanut maahanmuuttaja voi hankkia koulutuksen itselleen ja alaisilleen. Vaatimuksena on vain, että työntekijöillä on oltava oleskelulupa Suomeen.

Työpaikkasuomi-koulutuksen tavoitteet mietitään yhdessä kouluttajan, työnantajan ja työntekijän kanssa. Tarjoamme tavoitelistan koulutuksen suunnittelun tueksi. Koulutuksen sisältöjä voivat olla esimerkiksi suomalainen työkulttuuri, työturvallisuus, lainsäädäntö ja verotus, hätätilanteet, vapaa-aika ja arjen asiointi suomeksi.

Työnantaja voi vaikuttaa sisällön lisäksi myös koulutuksen kestoon, paikkaan ja ajankohtaan. Kielikoulutus voidaan järjestää lähi- tai etäopetuksena, arkisin tai viikonloppuisin, työpaikan oman ryhmän kesken tai useamman työnantajan yhteisessä koulutusryhmässä.

Uudessa kotimaassa viihtyminen ja sujuva arki sitouttavat työntekijää ja hänen perhettään. Onnistunut kotoutuminen luo pitkäaikaisia työsuhteita ja edistää työhyvinvointia.

Kouluttajamme ovat asiantuntijoita, jotka ymmärtävät, että suomen kielen lisäksi tärkeä osa kotoutumista on tutustuminen uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Tiimissämme on kokemusta sekä maahan- että maastamuutosta.

  • Koulutus toteutetaan verkko- tai lähiopintoina tai niiden yhdistelmänä. Opetus on myös verkossa reaaliaikaista vuorovaikutusta.
  • Opiskelijat sitoutetaan yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin.
  • Koulutuksessa käytetään tarvittaessa apukieliä.

 

Mikä Työpaikkasuomi?

Mikä?
Työpaikkakohtainen suomenkielinen ammatin ja työtehtävien mukaan räätälöity suomen kielen koulutus työpaikalla.

Kenelle?
Oleskeluluvan saaneille Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille eri alojen työntekijöille.

Missä?
Koulutuksen paikka ja toteutus ovat sovittavissa tarpeen mukaan.

Kesto?
30, 60, 90 tai 120 tuntia.

Tavoite?
Koulutus lisää koulutettavien valmiuksia työskennellä suomen kielellä. Sisältö räätälöidään työnantajalle sopivaksi.

Hinta?
Työnantaja maksaa 30–50 % koulutuksen kokonaishinnasta. Jäljelle jäävän osuuden maksaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskukset. Lopullinen hinta määrittyy koulutuksen keston, toteutustavan ja ryhmäkoon mukaan.

 

KIINNOSTUITKO?
OTA YHTEYTTÄ:

Raisa Haikala, palvelujohtaja
+358 50 360 5364
raisa.haikala@arffman.fi

Työpaikkasuomen kouluttajamme

 


Raisa Haikala

Samu Heikinmatti

 

Olemme Suomen suurin aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskouluttaja ja olemme toteuttaneet maahanmuuttajakoulutuksia eri puolilla maata jo vuodesta 1999.
Tutustu muihin maahanmuuttajille suunnattuihin palveluihimme:
Palvelumme maahanmuuttajille

Palvelumme yrityksille: Suomi-hubi on teknisesti, pedagogisesti ja kielellisesti saavutettava kielenoppimisen ja kotoutumisen malli.