Tukea kansainvälisiin rekrytointeihin

Kansainvälisiä rekrytointeja tukevat koulutukset ja valmennukset 

 

Maailma on avoin ja rajaton, kun puhutaan osaajien hankinnasta. Arffman tarjoaa yrityksille ja työnantajille koulutuksia ja valmennuksia, jotka tukevat kansainvälisten osaajien rekrytointia ja helpottavat heidän sopeutumistaan suomalaiseen työyhteisöön sekä työkulttuuriin.

Tarjoamme työnantajan tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja valmennuksia sekä kansainvälisille osaajille että heidät vastaanottaville työyhteisöille. Palvelumme ovat joustavia ja ne ovat saatavilla ympäri vuoden. Palvelujen kesto räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. 

 

Koulutukset ja valmennukset kansainvälisille osaajille

 • Lähtömaakielikoulutus: Lähtömaakielikoulutus on verkkokoulutusta, jossa rekrytoidut työntekijät opiskelevat suomea tai ruotsia kotimaastaan käsin ennen Suomeen muuttoa. Käytämme monipuolisia ja tehokkaita opetusmenetelmiä, jotka räätälöidään kunkin ryhmän tarpeiden mukaan. Tarjolla on myös ala- tai ammattiryhmäkohtaisesti suunnattua kielikoulutusta esimerkiksi kaupan alalle tai sote-alalle. 

  Koulutukset kestävät tyypillisesti useita kuukausia kotimaassa, ja voivat jatkua Suomeen saapumisen jälkeen. Tämä tarjoaa osallistujien kotoutumista tukevan jatkumon Suomeen ja työhön siirtymisen aikana.
 • Työntekijävalmennus: Työntekijävalmennuksessa Suomeen saapuvat työntekijät tutustuvat suomalaiseen työkulttuuriin, työlainsäädäntöön, kulttuurien väliseen viestintään ja perustietoihin Suomessa asumisesta. He saavat myös tietoa omasta yrityksestä, suomalaisesta työkulttuurista sekä viestinnän ja sosiaalisten tilanteiden käytänteistä.
 
Palvelun ostamisen edut:
 • Työntekijä sopeutuu ja sitoutuu paremmin työyhteisöön.
 • Uusien työntekijöiden kulttuurishokki pienenee.
 • Työntekijä kotoutuu nopeammin Suomeen.
 • Joustava verkko-opiskelu mahdollista sen, että kansainväliset työntekijät voivat aloittaa koulutuksen jo kotimaassaan. 
 • Työnantaja säästää rahaa pitkällä tähtäimellä, koska työntekijä voi hyvin sekä viihtyy työpaikalla ja Suomessa pidempään.
v1 kv koulutukset ja valmennukset

Koulutukset ja valmennukset työyhteisöille, jotka vastaanottavat kansainvälisiä osaajia

Monikulttuurisen työyhteisön rakentaminen vaatii myös nykyiseltä henkilöstöltä uudenlaista osaamista. Siksi tarjoamme työyhteisövalmennuksia, jotka valmistavat tiiminne vastaanottamaan kansainvälisiä osaajia. 

 • Työyhteisövalmennus: Työyhteisövalmennuksessa tutustutaan kulttuurien väliseen viestintään, tuetaan tiimityöskentelytaitoja ja opitaan konfliktinhallintatyökaluja. Esihenkilöiden monikulttuurisen työyhteisön johtamistaidot kehittyvät ja he saavat ohjausta sosiaaliseen integraatioon. Valmennus voi sisältää myös englannin kielen opintoja.

 

Palvelun ostamisen edut:
 • Työyhteisöt ovat valmiita kv-osaajan vastaanottamiseen.
 • Tiimityö tehostuu.
 • Konfliktit vähenevät ja niiden hoitoon on välineitä.
 • Kommunikointi paranee.
 • Yritys on houkutteleva kansainvälisille osaajille.
 • Työnantaja säästää rahaa pitkällä tähtäimellä, kun vuorovaikutus ja työilmapiiri paranee ja se mahdollistaa tehokkaan työnteon.
v2 kv koulutukset ja valmennukset
Lisäksi tarjoamme:

 • Suomi-hubi: Suomen kielen opetusta työn ohessa, verkossa ja itsenäisesti. Painotus puhutussa kielessä. Aloitus omalta tasolta (0-B2).
 • Englantia työyhteisöille: Englannin kielen tehokurssi antaa työyhteisölle varmuutta vieraan kielen käyttämiseen. Työyhteisölle räätälöidyt englannin kielen paketit sisältävät 2 opetuskertaa viikossa + itsenäiset tehtävät. Suositeltu kesto 2 kuukautta. 

Kansainvälinen rekrytointi on hyvä tapa löytää osaajia yritykseesi. Arffmanin koulutukset ja valmennukset auttavat sinua onnistumaan kansainvälisessä rekrytoinnissa ja saamaan parhaat mahdolliset hyödyt monimuotoisesta työyhteisöstä.

Suunnitellaan yhdessä paras palvelu työpaikkanne kansainvälisten rekrytointien tueksi!


Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!


Alisa Alanen
Myyntipäällikkö
+358 44 751 3877
alisa.alanen@edu.arffman.fi

 

Kansainvälisten osaajien rekrytoinnin edut työnantajille:
 • Uudet osaamisalueet: Kansainväliset osaajat tuovat usein mukanaan erikoistaitoja ja -tietoa, joka voi olla harvinaista paikallisilla työmarkkinoilla.
 • Uudet perspektiivit ongelmanratkaisuun: Monikulttuurinen työvoima tuo mukanaan erilaisia näkemyksiä ja lähestymistapoja, mikä edistää luovaa ongelmanratkaisua.
 • Kielitaito: Monikielisyys työpaikalla voi parantaa kommunikaatiota kansainvälisten asiakkaiden ja kumppanien kanssa.
 • Kilpailuetu: Monimuotoisuus ja kansainvälisyys voivat erottaa yrityksen kilpailijoistaan.
 • Työnhakijoiden houkutteleminen: Monimuotoisuus voi tehdä yrityksestä houkuttelevamman potentiaalisille työnhakijoille.
 • Työntekijöiden välinen oppiminen: Työntekijät voivat oppia toisiltaan uusia taitoja ja työskentelymenetelmiä.
Arffman logo 200100