Filippiineiltä Suomen työmarkkinoille

 • Blogi
 • |
 • 01.11.2023

Filippiiniläinen Ludilyn Tupas tekee töitä Kuopion kotihoidossa. Hän ajaa bussilla vanhusten koteihin auttamaan heitä päivittäisissä askareissa: pesuissa, ruokailussa ja lääkkeiden ottamisessa ja nauttii työstään. “Kotihoito on mielenkiintoinen työpaikka, ja asiakkaat ovat erilaisia persoonallisuuksia”, hän iloitsee.

Vielä pari vuotta sitten Ludilyn oli sairaanhoitajana Filippiineillä, ja haaveili Suomesta. “Näin kauniita videoita ja kuvia Suomesta, ja luin miten hyvä maa tämä on. Halusin kokeilla suomen kielen opiskelua.” 

Filippiineillä tarjotaan useaita väyliä suomen kielen opiskeluun ja työllistymiseen Suomeen. Arffmanin opettajilla on hyvä maine, ja niin Tupaskin valitsi Suomeen työllistymisen väyläksi Baronan tarjoaman polun, jonka kielikoulutuksen tarjoaa Arffman.

 
Kieltä opitaan Filippiineillä verkon välityksellä 

 

Suomen kielen kurssilla opiskellaan intensiivisesti verkossa seitsemän kuukautta. Kouluttajat opettavat toimistotyöaikaan Suomessa, ja opiskelijat ovat tietokoneittensa äärellä Filippiineillä, tavallisesti ilta-aikaan. 

“Ennen suomen kurssin alkua en tiennyt, että verkossa voi opiskella kieltä. Tein kuitenkin oikean valinnan, kun tulin opiskelemaan Arffmanille: kurssi osoittautui kerta kaikkiaan parhaaksi. Kurssin kouluttaja Tiina Lampén on huippuopettaja. Olin tosi tyytyväinen kurssin järjestelyihin.” Tupas sanoo.

Opiskelijat ovat sairaanhoitajia, ja ammatillinen painotus on läsnä alusta asti. Esimerkiksi numeroita opitaan henkilötunnuksen kysymistä harjoitellen ja keskusteluharjoituksissa ollaan hoitotyön tilanteissa. 

“Aluksi kielenopiskelu oli vaikeaa, mutta pikku hiljaa aloin päästä sisään suomen kieleen. Tuntui helpolta kommunikoida suomeksi kurssilla. Suomen kieli on vaikeaa, mutta se tekee siitä myös mielenkiintoisen. Kurssin lopussa päästiin tosi syvälle suomen kielessä: kun kurssi loppui, olin saavuttanut tavoitetason B1.” Ludilyn Tupas kertoo.

Arffman toteuttaa lähtömaakielikoulutuksia työelämän tarpeisiin eri aloilla. Koulutuksissa opiskelijat asuvat ympäri maailmaa ja osallistuvat lähtömaissaan päivittäiseen suomen kielen opetukseen ennen Suomeen työllistymistä. 

“Oppimistulokset tässä palvelumallissa ovat hyviä ja osallistujat erittäin motivoituneita. Motivaatiota pitää yllä tiedossa oleva työ Suomessa, kunhan kielitaito on riittävä”, kertoo Arffmanin kansainvälisten rekrytointien palvelujohtaja Maaria Hytönen.

Arffman on saanut hyvää palautetta kursseistaan niin Suomessa kuin Filippiineilläkin. Suomalaiset työnantajat ovat olleet tyytyväisiä tulijoiden kielitaitotasoon, ja Filippiineillä opiskelijoiden mukaan liikkuu huhua, että monien palveluntarjoajien joukosta kannattaa valita Arffmanin kielikurssi, sillä sen opettajat on parhaita ja järjestelyt toimivat.

Kouluttajat Tiina Lampén ja Netta Kivimäki opettavat suomen kieltä hoitajien lähtömaakoulutuksessa.

 
Muutto Suomeen ja töihin

 

Suomeen tullaan kielikurssilta valmistumisen jälkeen, kun työpaikka on valmis ottamaan tulijan vastaan. Pyrkimys on, että Suomeen tultaisiin mahdollisimman pian kielikurssin jälkeen, mutta joskus voi joutua odottamaan muutaman viikon. Asunnon hankintaan ja muihin käytännön asioihin saa apua Baronalta. 

“Muutin Suomeen vuoden 2022 syksyllä. Tulimme Kuopioon kahdeksan filippiiniläisten kurssikaverien kanssa, muut kurssilaiset menivät muihin kaupunkeihin”, Ludilyn Tupas kertoo. “Suomalaisten ihmisten kanssa puhuminen oli meille aluksi vaikeaa. Tajusimme, että kurssilla olin oppinut yleiskieltä, mutta Savon murre on jotain muuta.” 

“Myös työn aloittaminen oli vähän vaikeaa, sillä kommunikointi työkaverien kanssa takkuili. Nyt vuoden jälkeen tilanne on jo paljon parempi: Työkavereiden kanssa on luontevampaa, ja asiakkaiden kanssa on helppo puhua. Pystyn myös raportoimaan asiakkaan tilanteesta työkavereille”, Tupas kertoo tyytyväisenä. 

Kielikoulutusten lisäksi Arffman tukee kansainvälistä rekrytointia toteuttamalla työyhteisöille kulttuurivalmennuksia. Tavoitteena on saada sekä esihenkilöt että kollegat näkemään työpaikkansa erityispiirteitä ja sanoittamaan omaa yrityskulttuuriaan. 

“Ei riitä, että yrityksen johto ja HR-osasto toteavat, että rekrytointia täytyy laajentaa kansainvälisiin osaajiin. Tieto ja ymmärrys kansainvälisen työkaverin vastaanottamisen haasteista on ensisijaisen tärkeää koko henkilöstölle.” toteaa Maaria Hytönen. 

Hytösen mukaan ennakkoluulojen vähentäminen on tärkeää sekä työpaikkaa että tulijoita ajatellen. “Työyhteisön monikielistymiseen ja kulttuurien kohtaamiseen liittyy hetkellistä kuormittavuutta, ennakkoluuloja ja huolia, joiden käsittelyssä kulttuurivalmennuksemme auttaa.”

Ludilyn Tupasin mukaan työ kotihoidossa sujuu nyttemin suurimmaksi osaksi rutiinilla. Asiakas asuu yksin, mutta tarvitsee kotihoitoa, jotta pärjää. Toimintakykyä pitää kuitenkin tarkkailla: jos se heikkenee, pitää miettiä muita palvelumuotoja. 

“Vaikeita ovat ongelmatilanteet: esimerkiksi jos asiakas on kaatunut tai sairastunut ja täytyy soittaa sairaanhoitajalle tai hätänumeroon. On tärkeää ilmaista asiakkaan tilanne mahdollisimman tarkasti. Mutta kun sen kerran tekee suomeksi, seuraava kerta on jo helpompi.”

 
Kotoutuminen on kokonaisvaltainen prosessi

 

“Kansainvälisten osaajien Suomeen työllistyminen, kiinnittyminen ja kotoutuminen on kokonaisuus, jossa on tärkeää ottaa huomioon ihmisen elämä”, kertoo Maaria Hytönen. 

Kun kansainväliset osaajat ovat saapuneet Suomeen, Arffmanin kautta on mahdollista saada kotoutumiskoulutusta ja joustavaa kielen opiskelua työn ohessa muun muassa Suomi-hubissa ja työpaikkasuomen koulutuksina. Suomen lisäksi on ruotsin ja englannin kielikoulutusta.

Filippiiniläistä sairaanhoitajan tutkintoa ei tunnusteta Suomessa, ja siksi sieltä tulevat sairaanhoitajat eivät ole päteviä Suomessa. Suomeen tullessa työpaikan lisäksi on tarjolla oppisopimuskoulutus lähihoitajaksi. Lydilyn Tupaskin alkoi opiskella ammattikoulussa heti Suomeen saapumisen jälkeen. 

Tupasin puoliso ja kolmivuotias poika asuvat edelleen Filippiineillä. Hän toivoo, että perheen yhdistäminen on mahdollista lähihoitajaksi valmistumisen jälkeen. “Uskon, että Suomi on hyvä paikka perheelle. Neljä vuodenaikaa sopii meille hyvin.” hän kertoo.

“Tarjoamme myös puolisovalmennusta, jossa kohtaamme Suomeen muuttaneen tai muuttamassa olevan työntekijän puolison omana yksilönään, jolla on yhtäläinen oikeus merkitykselliseen ja osallistuvaan elämään Suomessa”, Maaria Hytönen kertoo. Puolisovalmennusta toteutetaan sekä osana kuntien tarjoamaa palvelua, että suoraan Suomeen rekrytoinneille yrityksille.

“Kun olen valmistunut lähihoitajaksi, aion jatkaa samassa työpaikassa kotihoidossa. Kotihoito on mielenkiintoinen työpaikka ja asiakkaat ihania persoonallisuuksia”, Ludilyn Tupas kertoo, ja jatkaa vielä “Kielitaito on avain kaikkiin työpaikkoihin, siksi myös siihen täytyy keskittyä.”

 Ludilyn Tupas on asunut Kuopiossa nyt puolentoista vuoden ajan ja viihtyy Suomessa hyvin.

 

Teksti: Saara Purtanen

Lydilyn Tupasin kuva: Ilona Virolainen

Kouluttajien kuva: Laura Kortelainen

 
 • Blogi
 • |
 • 04.06.2024

MAKU-hankkeessa luodaan uusia moniaistisia oppimispelejä ammatilliseen kielenoppimiseen

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 21.05.2024

Työnhaun neuvontapalvelut ukrainalaisille päättyivät Lapissa ja Pohjanmaalla – kaksi vuotta apua ja tukea

lue lisää »
 
 • Tapahtuma
 • |
 • 13.05.2024

Arffman LIVE: Tekoäly on täällä! – Miten työelämä ja työllisyydenhoito muuttuvat?

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 24.04.2024

Kasvokkain ja verkossa: Arffmanin Verkkokotossa kehittyvät niin kieli- kuin digitaidotkin

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 24.04.2024

Vaikuttavaa kotoutumista verkossa – Arffmanin Verkkokoton raportti vuosilta 2021–2024 on valmistunut

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 04.04.2024

Nuotti-valmennuksesta nuorelle suunta elämään

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 06.03.2024

Arffmanilta tukea kansainvälisten osaajien rekrytoimiseen

lue lisää »
 
 • Blogi Uutinen
 • |
 • 06.03.2024

Kansalliset osaamiskuvaukset terävöittämään ohjaustyötä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 22.02.2024

Lisää luovuutta työelämään – miten ja miksi?

lue lisää »
 
 • Tapahtuma
 • |
 • 01.02.2024

Arffman LIVE: Nuotti-valmennuksessa ammatillinen suunta nuorelle

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 18.01.2024

Työn iloa eläkkeellä

lue lisää »
 
 • Blogi Tapahtuma
 • |
 • 04.12.2023

Täsmätyökykyisten työllistäminen puhutti Arffman LIVEssä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 29.11.2023

Sujuvampia siirtymiä perhevapaalta kohti työelämää

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 02.11.2023

Somevaikuttajien koulutus starttasi 30.10.

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 01.11.2023

Työnhakijan palvelutarpeen arviointia tulee tehdä koko palvelun ajan

lue lisää »
 
 • Tapahtuma
 • |
 • 30.10.2023

Arffman LIVE: Töihin täsmätyökykyisenä! Osatyökykyisten työllistämisen polut, keinot ja tulevaisuus.

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 25.09.2023

Työllisyydenhoidon trendit puhuttivat Arffman LIVE -sarjan debyytissä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 14.09.2023

Työvoimakoulutus vie uusille urille

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 24.08.2023

Tapahtuma: Arffman LIVE -lähetyssarja työllisyysalan ammattilaisille alkaa syyskuussa!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 30.06.2023

Oppisopimus tutuksi nuorille

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 09.06.2023

Kotoutumista ruotsin kielellä (Integration på svenska)

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 09.06.2023

Digitaaliset ratkaisut parantamaan vaikuttavuutta

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 25.04.2023

Päivä taitajana Oulu 2023 – Suuri työnvarjostupäivä Arffmanilla

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 21.03.2023

Arffman mukana MAKU-hankkeessa kehittämässä ammattikielen oppimismenetelmiä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 24.02.2023

Kyvyillä ja valmiuksilla töihin – palvelupilotti täsmätyökykyisille

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 07.02.2023

Vahvana kohti uusia haasteita – katse Arffmanin menneeseen ja tulevaan vuoteen

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 04.10.2022

Vetoapua maahanmuuttajan työuralle

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 12.09.2022

Ukrainalaisten kausityöt loppumassa, mistä töitä jatkossa – suurimpana haasteena kielitaito

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.08.2022

Ilmoittaudu marraskuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 10.08.2022

Ilmoittaudu lokakuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 22.06.2022

Suomi-hubissa myös ammatillista englantia

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 21.06.2022

Työura omiin käsiin valmennuksella

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 25.05.2022

Toistoa, toistoa, toistoa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 23.05.2022

Ilmoittaudu elokuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.04.2022

Etelä-Pohjanmaan nuorten työnhakuvalmennus

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 08.04.2022

Ilmoittaudu toukokuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 08.04.2022

Kieli käyttöön heti

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.03.2022

Virtuaalitapahtuman tuottaja – kouluttaudu kanssamme verkossa

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 22.03.2022

Seuraava Palvelualojen avaimet -koulutus alkaa huhtikuussa

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 03.03.2022

Rita Sargsyan valmistautuu YKI-testiin Suomi-hubissa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 26.01.2022

Ilmoittaudu huhtikuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 25.01.2022

Vaikuttavaa työtä, Työ-SIB-valmennus

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 13.01.2022

Valmennus vie kohti työpaikkaa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 23.11.2021

Ilmoittaudu tammikuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 04.10.2021

Kohti oppisopimusta x Arffman

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 08.09.2021

Arffman – Osaaminen Näkyviin, Osa 3

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 03.09.2021

Arffman – Osaaminen Näkyviin, Osa 2

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 02.09.2021

Töitä personal trainerin avulla

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 30.08.2021

Arffman – Osaaminen Näkyviin, Osa 1

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 09.07.2021

Opettajaksi voi harjoitella verkossakin

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 05.07.2021

IT-alalla on töitä osaajille

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 18.06.2021

Henkilöstöpäivä 2021 — Club Arffman

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 09.06.2021

Paras Polku Työhön LIVE täyttää 1 vuotta!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 28.05.2021

Det är viktigt att kunna få integreras på svenska

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 28.05.2021

Ilmoittaudu Elokuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 20.05.2021

6 vuotta, 630 opiskelijaa. Toinen raportti kotoutumiskoulutuksesta verkossa on nyt julkaistu.

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 07.04.2021

Uutta työtä kohti vie Momentum

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 23.03.2021

Suomi-hubi LIVE on 1-vuotias

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 06.03.2021

Kotoutujasta kotoutumisen asiantuntijaksi

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 28.01.2021

Yksilöllinen apu tehostaa työllistymistä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 13.01.2021

Henkilökohtaisuutta työnhakupalveluihin

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 22.12.2020

Erikoisaikojen etätyö koettelee jaksamista

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 21.12.2020

Palvelujohtajaksi valittiin Janne Kuja-Lipasti

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 01.12.2020

Tammikuun YKI-testi täyttyi

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 23.09.2020

TyöSIB tsemppaa hakijaa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 19.08.2020

Ilmoittaudu Lokakuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 17.06.2020

Kotoutumiskoulutuksen myytti 1: Laadulla ei ole merkitystä kilpailutuksissa

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 01.06.2020

Varaudu rekrytoimaan – hanki osaaminen ajoissa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 22.05.2020

Arffmanin asiakas- ja työntekijäkokemukset verkkoon siirtyneistä palveluista

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 19.05.2020

Valmentajat siirtyivät verkkoon

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 17.05.2020

Vietä verkkotauko, arffmanilainen!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 14.05.2020

Henkilöstökyselyn tulokset

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 11.05.2020

Arffman – Ihmisiä työn takana

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 27.04.2020

Arffman – Barona Collaboration: New Dimension of Open Innovation?

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 14.04.2020

Miksi tulisit Arffmanille töihin?

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 18.03.2020

Maailman suurin digiloikka

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 29.02.2020

Ihminen tavattavissa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 05.02.2020

Maaliskuun YKI-testi täyttyi hetkessä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 13.12.2019

Ihminen tavattavissa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.11.2019

Ilmoittaudu Tammikuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 19.11.2019

Arffman osaksi Baronan työelämäpalveluita

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 14.11.2019

Arffman – Ihmisiä työn takana

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 07.11.2019

Miten Verkkokoto todella toimii?

lue lisää »
 
 • Blogi Uutinen
 • |
 • 16.10.2019

Arffman – Ihmisiä työn takana

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 02.10.2019

Verkkokotona koko Suomessa

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 06.09.2019

What are the possibilities of an Employability Ecosystem for International Professionals in Finland?

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 04.07.2019

Haasteita edessä, #VerkkoSIB

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 18.06.2019

Henkilöstöltä kysyttiin ja mitä sitten tapahtui?

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 12.06.2019

Millaista on asiantuntijatyö Työnhakuklubilla?

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 16.04.2019

Imeekö työ vai vetääkö eläke?

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 12.04.2019

Ilmoittaudu YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 01.02.2019

Joustavaa työnhakuvalmennusta verkossa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 07.01.2019

Ammattitaitokartoitus auttaa oman polun etsinnässä

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 18.12.2018

Työelämälähtöistä kielikoulutusta maahanmuuttajille

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 07.12.2018

Tammikuun YKI-testit ja YKI-treenit

lue lisää »
 
 • Mediassa
 • |
 • 29.11.2018

Maahanmuutto lisää koulutustarvetta

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 22.11.2018

Omaa oksaa etsimässä − älykäs intuitio työnhaussa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 16.11.2018

Tarjolla projektiosaajia!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 09.11.2018

Työnhakuklubilta startti kohti uutta

lue lisää »
 
 • Mediassa
 • |
 • 01.11.2018

Kotokoulutuksen tavoitteena työelämä

lue lisää »
 
 • Mediassa
 • |
 • 27.10.2018

Kotoutuminen onnistuu myös verkossa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 10.10.2018

Arffman mukaan Työhönkuntoutuksen palveluverkostoon

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 03.10.2018

Verkko-SIB − maahanmuuttajien väylä töihin

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 25.09.2018

Töihin! − Nuorten valmennuspalvelut starttasivat

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 17.09.2018

Verkkokoulutuksen neljä elementtiä

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 14.09.2018

Verkkokoto ehdolla Vuoden kotoutumisteoksi

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 10.09.2018

Syksyn YKI-testit ja YKI-treenit

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 03.09.2018

Miten syntyy vaikuttavaa kotouttamista?

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 21.08.2018

Helpotusta yksinyrittäjän arkeen

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 15.08.2018

CAD-osaajaohjelman haku käynnissä!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 08.08.2018

Kotoutumista taidetyöskentelyn keinoin

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.06.2018

Koto-SIB – nopea tie työhön

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 25.06.2018

YKI-treeni tulee taas!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 14.06.2018

Tiedolla johtaen maailman parhaaksi?

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 07.06.2018

Kotoutujat kouluttamassa toimittajia

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 30.05.2018

Arffman Consulting on nyt ARFFMAN

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 24.05.2018

Ilmoittaudu YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 10.05.2018

Maailma kylässä 26.-27.5.2018!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 03.05.2018

JobLift nostaa akateemisia maahanmuuttajia työelämään

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 12.03.2018

Kotouttamisen SIB -työllistämisohjelmat starttaavat

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 15.01.2018

Laadun vuodesta jatkuvaan laatuun

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 22.12.2017

Arffman tekee hyvää Gambiassa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 26.09.2017

Primetieto osaksi Arffman Groupia

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 20.06.2017

Uudet työnhakupalvelut käynnistyvät

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 14.11.2016

Kotoutumiskoulutus hyppää verkkoon

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.09.2016

Hyviä tuloksia pääkaupunkiseudun kotoutumiskoulutuksissa

lue lisää »