Nuotti-valmennuksesta nuorelle suunta elämään

 • Blogi
 • |
 • 04.04.2024

Jokaisella nuorella on oikeus löytää oma paikkansa työelämässä ja yhteiskunnassa. Mutta miten päästä työelämään, kun osaamista ja työkokemusta ei vielä ole, eikä elämänhallintakaan ole vielä ihan kunnossa? Nuotti-valmennus auttaa nuoria löytämään yksilölliset polkunsa kohti tulevaisuutta. 

Nuotti-valmennus on Kelan tarjoamaa kuntoutusta 16–29-vuotiaille nuorille ammatillisen kehityksen ja elämänhallinnan tueksi. Valmennus on maksuton ja valtakunnallisesti saatavilla oleva palvelu. Tähän kuntoutukseen ei poikkeuksellisesti vaadita lääkärintodistusta, vaan se myönnetään Kelan haastattelun ja keskustelun perusteella. 

Nuotissa nuori saa oman valmentajan, joka kulkee hänen rinnalla koko valmennuksen ajan. Tapaamisissa harjoitellaan elämänhallinnan taitoja ja vahvistetaan nuoren voimavaroja. Valmentaja auttaa nuorta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja auttaa pohdinnoissa oman paikan löytämiseksi. Nuotti-valmennus on nuorelle parhaimmillaan käänteentekevä mahdollisuus uuteen alkuun elämässä.

 
Nuotti-valmennus löytyy usein verkoston avulla

Nuori harvemmin löytää Nuottiin itse, vaikka tällaisiakin tapauksia on. Useammin hänet on sinne ohjannut työntekijä sosiaali- tai nuorisotyöstä, oppilaitoksesta, Ohjaamosta tai mielenterveyspalveluista. Joskus nuoren läheinen on löytänyt palvelun ja auttanut nuorta hakeutumaan sen piiriin. 

Valmennus aloitetaan viipymättä Kelan päätöksen jälkeen. Ensitapaaminen pidetään nuoren haluamassa paikassa, usein hänen omassa elinympäristössään. Valmentaja ja nuori tutustuvat ja luottamuksellinen suhde rakennetaan rauhassa. Jos nuori tarvitsee IT-laitteita valmennusta varten, ne lainataan hänelle sen ajaksi. Jos on tarpeen, palvelun alussa nuorta autetaan hakemaan kuntoutusrahaa valmennuksen ajaksi.

 

Alussa asetetaan realistiset tavoitteet

Seuraavaksi kartoitetaan nuoren tilannetta ja tuen tarvetta ja määritellään valmennuksen tavoitteet yhdessä nuoren kanssa. Yhdessä nuoren kanssa laaditaan suunnitelma ja aikataulu tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun nuori asettaa tavoitteet itse, se lisää sitoutumista. Valmentajan tehtävänä on auttaa nuorta sanoittamaan niitä. 

Tavoitteita asettaessa on tärkeää huomioida elämäntilanne kokonaisuudessaan, jotta tavoitteet ovat realistisia eikä niitä ole liikaa. Nuoren kanssa keskustellaan myös siitä, miten tavoitteeseen päästään ja sitoudutaan. Nuoren lähiverkosto otataan myös mukaan yhteistyöhön, sillä tavoitteita on vaikea saavuttaa ilman lähipiirin ja palveluverkoston tukea.

Tyypillisiä tavoitteita on tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen, opiskelupaikan tai työpaikan löytäminen, arjenhallinnan tai elämäntapojen paraneminen, terveydelliset asiat, itsenäistyminen ja rohkeuden lisääntyminen sekä vapaa-ajan harrastusten ja liikunnan tuominen arkeen. Nuori saattaa tarvita käytännön apua monenlaisiin tilanteisiin. Laskujen ja verojen maksaminen tai asuntoasioiden hoitaminen voi olla nuorelle vielä uutta, ja arkirytmi on voinut kadota esimerkiksi koulun päättymisen tai keskeytymisen jälkeen. 

 
Toiminnallisin menetelmin kohti tavoitteita

Valmennuksen aikana valmentaja ja nuori tapaavat säännöllisesti. Tavallisia kohtaamispaikkoja voi olla esimerkiksi kahvila, kirjasto, Arffmanin tilat tai nuoren koti. Yksi tapaaminen kestää tavallisesti yhden tunnin, mutta tarpeen mukaan se voi olla kahden tunnin mittainen. Yksilötapaamisia voi olla maksimissaan 20 tuntia. Osa tapaamisesta voidaan pitää etänä, jos se sopii nuoren tilanteeseen. Tavallisesti valmennuskertojen välillä pidetään yhteyttä viestein ja puheluin. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi aletaan ottaa suunniteltuja askelia aikataulun mukaan. Toiminnalliset menetelmät ovat keskeisiä, sillä niiden avulla voidaan hakea rohkeutta kohdata haastavia tilanteita ja löytää itselle mieleistä tekemistä ja työkaluja kohdata arjen haasteita. Toiminnot riippuvat siitä, mitä nuori itse haluaa ja tarvitsee: valmentaja voi auttaa nuorta menemään rohkeasti erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, hoitaa nuoren kanssa arjen asioita, tehdä hänen kanssaan nuorelle uusia asioita tai tutustua eri harrastuksiin hänen kanssaan. 

Valmennuksen puolivälissä alkaa tavallisesti rohkeus nostamaan päätään ja suunta löytymään. Valmentajan tuella nuoren voimavarat ja itsetuntemus vahvistuvat.

Välillä arvioidaan sitä, ollaanko oikealla polulla kohti tavoitteita. Jos tilanteet muuttuvat, voidaan tavoitteitakin muokata. Tiivis yhteydenpito, nuoren rinnalla kulkeminen ja kannustaminen on tärkeää.

 
Valmennuksen myötä itsetunto vahvistuu ja suunta selkenee

Nuotti-valmennuksen lopussa saamme ilahduttavan usein nähdä itseään aidosti kunnioittavan nuoren, jolla on selvillä seuraavat askeleet elämässä. “On hienoa huomata, kun siivet alkaa kantaa ja nuoren elämään tulee rakenne. Nuori lähtee valmennuksesta keveämmällä askeleella ja on selkeä suunta.” kertoo Arffmanin Nuotti-valmentaja, projektipäällikkö Sami Kurt.

Verkoston kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää erityisesti valmennuksen tullessa päätökseen. Kun Nuotti-valmennus päättyy, verkostoissa tiedetään mitä on saavutettu ja miten polku jatkuu, jotta ne voivat tukea nuorta jatkossakin.

Nuotti-valmennuksen ensimmäinen jakso on viiden kuukauden mittainen. Sen päätyttyä voi tarpeen mukaan hakea jatkoa. 

 

Uusia tutkimustuloksia Nuotti-valmennuksesta ja nuorten ammatillisesta kuntoutuksesta

Nuotti-valmennuksesta on kertynyt jo tutkittua tietoa. Kelan vuonna 2023 julkaiseman NUOTTI-valmennuksella kouluun ja työhön -raportin mukaan Nuottiin osallistuneista kolme neljäsosaa koki, että valmennuksen aikana oli syntynyt luottamusta tulevaisuudessa pärjäämisestä. Vielä sitäkin useammat kokivat, että oli Nuotin aikana saanut suunnitella tulevaisuuttaan ja valmennus oli vahvistanut voimavaroja. Ohjaajista 79 prosenttia raportoi, että valmentautuva nuori oli löytänyt valmennuksen aikana elämäänsä mielekästä tekemistä.

Kelan Nuotti-valmennuksen maaliskuun 2024 kumppanuustapaamisessa esiteltiin Nuotti-valmennuksen palveluntuottajille tutkimustietoa Nuotti-valmennukseen ohjautuneista nuorista. Kelan tutkimuspäällikön Karoliina Koskenvuon mukaan nuorten ammatillisen kuntoutuksen kehittämisen ja lainmuutoksen myötä yhä useampi syrjäytymisriskissä oleva nuori on ohjautunut Kelan kuntoutuksen pariin. Pitkään jatkunut kasvu työkyvyttömyyseläkettä saaneiden nuorten määrässä on kääntynyt Suomessa laskuun vuonna 2021. Nuotti-valmennukseen osallistuneiden ryhmässä perustoimeentulotukea saaneiden nuorten määrä laski ja ansiotuloa saavien määrä moninkertaistui. Esitys on luettavissa Kelan palveluntuottajille kohdennetuilla sivuilla. 

 
Arffmanin Nuotti-valmennuksessa vahvaa osaamista ja hyviä tuloksia

Arffman tarjoaa Nuotti-valmennusta koko Suomen alueella. ”Valmentajillamme on monipuolista, vahvaa kokemusta ja osaamista valmennus- ja kuntoutustyöstä nuorten parissa. Lisäksi organisaatiomme tarjoaa monipuolista osaamista urapolun rakentamiseen. Meillä on vahvat paikalliset verkostot, joiden kanssa työskentelemme. Toteutamme valmennuksia ketterästi erilaisissa tilanteissa, aina kunkin nuoren tarpeet yksilöllisesti huomioiden” kertoo palvelupäällikkö Kirsi Pajamäki.

Suurin osa, melkein puolet nuorista Arffmanin Nuotti-valmennuksessa aloittaa opiskelun tai palaa opintojen pariin valmennuksen päätyttyä. Neljäsosa jää odottamaan koulupaikkaa tai löytää ammatilliseen kuntoutukseen. Vajaa kymmenesosa pääsee töihin tai aloittaa kevytyrittäjänä. Samoin 10 prosenttia jää ilman jatkopolkua eri syistä, mutta heillekin varmistetaan verkoston tuki jatkossakin. 

 

 

 

Teksti: Saara Purtanen

 
 • Tapahtuma
 • |
 • 13.05.2024

Arffman LIVE: Tekoäly on täällä! – Miten työelämä ja työllisyydenhoito muuttuvat?

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 24.04.2024

Kasvokkain ja verkossa: Arffmanin Verkkokotossa kehittyvät niin kieli- kuin digitaidotkin

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 24.04.2024

Vaikuttavaa kotoutumista verkossa – Arffmanin Verkkokoton raportti vuosilta 2021–2024 on valmistunut

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 06.03.2024

Arffmanilta tukea kansainvälisten osaajien rekrytoimiseen

lue lisää »
 
 • Blogi Uutinen
 • |
 • 06.03.2024

Kansalliset osaamiskuvaukset terävöittämään ohjaustyötä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 22.02.2024

Lisää luovuutta työelämään – miten ja miksi?

lue lisää »
 
 • Tapahtuma
 • |
 • 01.02.2024

Arffman LIVE: Nuotti-valmennuksessa ammatillinen suunta nuorelle

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 18.01.2024

Työn iloa eläkkeellä

lue lisää »
 
 • Blogi Tapahtuma
 • |
 • 04.12.2023

Täsmätyökykyisten työllistäminen puhutti Arffman LIVEssä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 29.11.2023

Sujuvampia siirtymiä perhevapaalta kohti työelämää

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 02.11.2023

Somevaikuttajien koulutus starttasi 30.10.

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 01.11.2023

Työnhakijan palvelutarpeen arviointia tulee tehdä koko palvelun ajan

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 01.11.2023

Filippiineiltä Suomen työmarkkinoille

lue lisää »
 
 • Tapahtuma
 • |
 • 30.10.2023

Arffman LIVE: Töihin täsmätyökykyisenä! Osatyökykyisten työllistämisen polut, keinot ja tulevaisuus.

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 25.09.2023

Työllisyydenhoidon trendit puhuttivat Arffman LIVE -sarjan debyytissä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 14.09.2023

Työvoimakoulutus vie uusille urille

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 24.08.2023

Tapahtuma: Arffman LIVE -lähetyssarja työllisyysalan ammattilaisille alkaa syyskuussa!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 30.06.2023

Oppisopimus tutuksi nuorille

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 09.06.2023

Kotoutumista ruotsin kielellä (Integration på svenska)

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 09.06.2023

Digitaaliset ratkaisut parantamaan vaikuttavuutta

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 25.04.2023

Päivä taitajana Oulu 2023 – Suuri työnvarjostupäivä Arffmanilla

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 21.03.2023

Arffman mukana MAKU-hankkeessa kehittämässä ammattikielen oppimismenetelmiä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 24.02.2023

Kyvyillä ja valmiuksilla töihin – palvelupilotti täsmätyökykyisille

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 07.02.2023

Vahvana kohti uusia haasteita – katse Arffmanin menneeseen ja tulevaan vuoteen

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 04.10.2022

Vetoapua maahanmuuttajan työuralle

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 12.09.2022

Ukrainalaisten kausityöt loppumassa, mistä töitä jatkossa – suurimpana haasteena kielitaito

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.08.2022

Ilmoittaudu marraskuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 10.08.2022

Ilmoittaudu lokakuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 22.06.2022

Suomi-hubissa myös ammatillista englantia

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 21.06.2022

Työura omiin käsiin valmennuksella

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 25.05.2022

Toistoa, toistoa, toistoa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 23.05.2022

Ilmoittaudu elokuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.04.2022

Etelä-Pohjanmaan nuorten työnhakuvalmennus

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 08.04.2022

Ilmoittaudu toukokuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 08.04.2022

Kieli käyttöön heti

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.03.2022

Virtuaalitapahtuman tuottaja – kouluttaudu kanssamme verkossa

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 22.03.2022

Seuraava Palvelualojen avaimet -koulutus alkaa huhtikuussa

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 03.03.2022

Rita Sargsyan valmistautuu YKI-testiin Suomi-hubissa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 26.01.2022

Ilmoittaudu huhtikuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 25.01.2022

Vaikuttavaa työtä, Työ-SIB-valmennus

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 13.01.2022

Valmennus vie kohti työpaikkaa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 23.11.2021

Ilmoittaudu tammikuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 04.10.2021

Kohti oppisopimusta x Arffman

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 08.09.2021

Arffman – Osaaminen Näkyviin, Osa 3

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 03.09.2021

Arffman – Osaaminen Näkyviin, Osa 2

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 02.09.2021

Töitä personal trainerin avulla

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 30.08.2021

Arffman – Osaaminen Näkyviin, Osa 1

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 09.07.2021

Opettajaksi voi harjoitella verkossakin

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 05.07.2021

IT-alalla on töitä osaajille

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 18.06.2021

Henkilöstöpäivä 2021 — Club Arffman

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 09.06.2021

Paras Polku Työhön LIVE täyttää 1 vuotta!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 28.05.2021

Det är viktigt att kunna få integreras på svenska

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 28.05.2021

Ilmoittaudu Elokuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 20.05.2021

6 vuotta, 630 opiskelijaa. Toinen raportti kotoutumiskoulutuksesta verkossa on nyt julkaistu.

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 07.04.2021

Uutta työtä kohti vie Momentum

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 23.03.2021

Suomi-hubi LIVE on 1-vuotias

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 06.03.2021

Kotoutujasta kotoutumisen asiantuntijaksi

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 28.01.2021

Yksilöllinen apu tehostaa työllistymistä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 13.01.2021

Henkilökohtaisuutta työnhakupalveluihin

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 22.12.2020

Erikoisaikojen etätyö koettelee jaksamista

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 21.12.2020

Palvelujohtajaksi valittiin Janne Kuja-Lipasti

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 01.12.2020

Tammikuun YKI-testi täyttyi

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 23.09.2020

TyöSIB tsemppaa hakijaa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 19.08.2020

Ilmoittaudu Lokakuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 17.06.2020

Kotoutumiskoulutuksen myytti 1: Laadulla ei ole merkitystä kilpailutuksissa

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 01.06.2020

Varaudu rekrytoimaan – hanki osaaminen ajoissa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 22.05.2020

Arffmanin asiakas- ja työntekijäkokemukset verkkoon siirtyneistä palveluista

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 19.05.2020

Valmentajat siirtyivät verkkoon

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 17.05.2020

Vietä verkkotauko, arffmanilainen!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 14.05.2020

Henkilöstökyselyn tulokset

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 11.05.2020

Arffman – Ihmisiä työn takana

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 27.04.2020

Arffman – Barona Collaboration: New Dimension of Open Innovation?

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 14.04.2020

Miksi tulisit Arffmanille töihin?

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 18.03.2020

Maailman suurin digiloikka

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 29.02.2020

Ihminen tavattavissa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 05.02.2020

Maaliskuun YKI-testi täyttyi hetkessä

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 13.12.2019

Ihminen tavattavissa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.11.2019

Ilmoittaudu Tammikuun YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 19.11.2019

Arffman osaksi Baronan työelämäpalveluita

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 14.11.2019

Arffman – Ihmisiä työn takana

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 07.11.2019

Miten Verkkokoto todella toimii?

lue lisää »
 
 • Blogi Uutinen
 • |
 • 16.10.2019

Arffman – Ihmisiä työn takana

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 02.10.2019

Verkkokotona koko Suomessa

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 06.09.2019

What are the possibilities of an Employability Ecosystem for International Professionals in Finland?

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 04.07.2019

Haasteita edessä, #VerkkoSIB

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 18.06.2019

Henkilöstöltä kysyttiin ja mitä sitten tapahtui?

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 12.06.2019

Millaista on asiantuntijatyö Työnhakuklubilla?

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 16.04.2019

Imeekö työ vai vetääkö eläke?

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 12.04.2019

Ilmoittaudu YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 01.02.2019

Joustavaa työnhakuvalmennusta verkossa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 07.01.2019

Ammattitaitokartoitus auttaa oman polun etsinnässä

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 18.12.2018

Työelämälähtöistä kielikoulutusta maahanmuuttajille

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 07.12.2018

Tammikuun YKI-testit ja YKI-treenit

lue lisää »
 
 • Mediassa
 • |
 • 29.11.2018

Maahanmuutto lisää koulutustarvetta

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 22.11.2018

Omaa oksaa etsimässä − älykäs intuitio työnhaussa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 16.11.2018

Tarjolla projektiosaajia!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 09.11.2018

Työnhakuklubilta startti kohti uutta

lue lisää »
 
 • Mediassa
 • |
 • 01.11.2018

Kotokoulutuksen tavoitteena työelämä

lue lisää »
 
 • Mediassa
 • |
 • 27.10.2018

Kotoutuminen onnistuu myös verkossa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 10.10.2018

Arffman mukaan Työhönkuntoutuksen palveluverkostoon

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 03.10.2018

Verkko-SIB − maahanmuuttajien väylä töihin

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 25.09.2018

Töihin! − Nuorten valmennuspalvelut starttasivat

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 17.09.2018

Verkkokoulutuksen neljä elementtiä

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 14.09.2018

Verkkokoto ehdolla Vuoden kotoutumisteoksi

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 10.09.2018

Syksyn YKI-testit ja YKI-treenit

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 03.09.2018

Miten syntyy vaikuttavaa kotouttamista?

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 21.08.2018

Helpotusta yksinyrittäjän arkeen

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 15.08.2018

CAD-osaajaohjelman haku käynnissä!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 08.08.2018

Kotoutumista taidetyöskentelyn keinoin

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.06.2018

Koto-SIB – nopea tie työhön

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 25.06.2018

YKI-treeni tulee taas!

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 14.06.2018

Tiedolla johtaen maailman parhaaksi?

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 07.06.2018

Kotoutujat kouluttamassa toimittajia

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 30.05.2018

Arffman Consulting on nyt ARFFMAN

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 24.05.2018

Ilmoittaudu YKI-testiin!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 10.05.2018

Maailma kylässä 26.-27.5.2018!

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 03.05.2018

JobLift nostaa akateemisia maahanmuuttajia työelämään

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 12.03.2018

Kotouttamisen SIB -työllistämisohjelmat starttaavat

lue lisää »
 
 • Blogi
 • |
 • 15.01.2018

Laadun vuodesta jatkuvaan laatuun

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 22.12.2017

Arffman tekee hyvää Gambiassa

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 26.09.2017

Primetieto osaksi Arffman Groupia

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 20.06.2017

Uudet työnhakupalvelut käynnistyvät

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 14.11.2016

Kotoutumiskoulutus hyppää verkkoon

lue lisää »
 
 • Uutinen
 • |
 • 29.09.2016

Hyviä tuloksia pääkaupunkiseudun kotoutumiskoulutuksissa

lue lisää »