Kategoria: Uutinen

Vaikuttavaa kotoutumista verkossa – Arffmanin Verkkokoton raportti vuosilta 2021–2024 on valmistunut

 

Arffmanin Verkkokoton data viimeisten kolmen vuoden ajalta on nyt koottu tiiviiksi raportiksi. Kun uudet työllisyysalueet ja työvoimaviranomaiset pohtivat kotoutumiskoulutuksen järjestämistä ja keskinäistä yhteistyötä, meiltä löytyy ratkaisu! Tutustu tuloksiimme ja Arffmanin Verkkokoton raporttiin vuosilta 2021–2024.

 

Miksi Verkkokoto?

Kotoutumiskoulutus verkossa on saavutettava ja taloudellisesti kestävä ratkaisu erityisesti silloin, kun kunnassa on vain vähän kotoutujia tai he asuvat etäällä toisistaan ja ryhmiä on tarpeen saada käyntiin ilman pitkää odottelua tai jonotusta. 

”Me Arffmanin Verkkokotossa olemme jo yhdeksän vuoden ajan palvelleet yli kahtatuhatta kotoutujaa yli alue- ja kuntarajojen. Työnantajaverkostomme ulottuu Suomessa joka niemeen ja notkelmaan”, kertoo palvelujohtaja Anna-Leena Atkinson.

Verkkokoton laaja työnantajaverkosto ja vankka ohjausosaaminen tukee monipuolisesti erilaisia kotoutujia  yhtä hyvin hyvin suoraan ammatillisten alojen työtehtäviin hakeutuvia kuin myös koulutuksiin suuntaavia sekä korkeasti koulutettujen asiantuntijatehtäviin tähtääviä asiakkaita. 

Lue lisää: Kasvokkain ja verkossa – Arffmanin Verkkokotossa kehittyvät niin kieli- kuin digitaidotkin

 

Kysy lisää:

Anna-Leena Atkinson
palvelujohtaja
+358 44 350 6452
anna-leena.atkinson@edu.arffman.fi

Palvelujohtaja Anna-Leena Atkinson

Verkkokoton palvelujohtaja Anna-Leena Atkinson

Kuva: Saara Purtanen

Kansalliset osaamiskuvaukset terävöittämään ohjaustyötä

 
Ihmisillä on oikeus saada laadukasta ohjausta

Elinikäisellä ohjauksella edesautetaan työllistymistä ja tuetaan sopivien koulutus- ja työurien rakentumista – nimensä mukaisesti läpi elämän. Sillä saadaan välittömiä hyötyjä sekä laaja-alaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia osaavan työvoiman saatavuuteen, hyvään ja itselle merkitykselliseen työelämään sekä uudistumiskykyyn. Kyse ei ole vähäpätöisestä asiasta. 

 
Kansalliset ohjausalan osaamiskuvaukset kehitettiin yhteistyössä

Ohjausalan ammattilaisten ydin- ja erikoisosaamisen kansalliset osaamiskuvaukset julkaistiin viime vuonna 2023. Ne tehtiin osana työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaa Elinikäisen ohjauksen ELO-foorumia (2020–2028). Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos laati selvityksen ja koordinoi projektin, jossa hyödynnettiin yhteiskehittämisprosessia. Ensimmäinen yhteiskehittämisen kokoontuminen oli keväällä 2023 ja valmiit osaamiskuvaukset julkaistiin marraskuussa.

Yhteiskehittämisprosessissa oli mukana valtakunnallisesti erilaisissa ohjaustehtävissä toimivia ohjausalan ammattilaisia julkiselta ja yksityiseltä puolelta. Osaamiskuvausten taustoituksessa hyödynnettiin vastaavia kansainvälisiä toteutuksia. Arffmanilta yhteiskehittämisprosessiin osallistui kehityspäällikkö Tiina Saarinen ja projektipäällikkö Taru Hallikainen.

 
Osaamisen kehikko kuvaa ohjausosaamisen eri osa-alueita

Ohjausosaaminen kattaa ohjaustehtävissä toimivien tiedot, taidot, arvot ja asenteen. Ydinosaaminen kattaa kaikille yleisiä ja yhteisiä osaamisvaatimuksia, kun taas erikoisosaamiset painottuvat tietyssä ohjaustehtävässä tarvittavaan osaamiseen. 

Valmistuneessa osaamiskuvauskehikossa on kolme pääaluetta: professionaalisuus, asiakastyöosaaminen ja systeeminen osaaminen. Professionaalisuus sisältää muun muassa eettisen osaamisen, vuorovaikutus- ja viestintäosaamisen sekä digitaalisen osaamisen. Asiakastyöosaamisen alle lukeutuu muun muassa tavoitteiden tarkastelu ja asettaminen sekä asiakaslähtöinen ja vaikuttava ohjausprosessi. Systeemiseen osaamiseen kuuluu muun muassa jatkuva kehittäminen sekä taito hyödyntää ohjausalan verkostoja. 

Osaamiskuvausten laatimisen taustalla on ohjausalan laadun, vaikuttavuuden ja eettisyyden varmistaminen. Yksittäisen ohjaajan ei tarvitse hallita syvällisesti kaikkia osa-alueita, mutta on hyödyllistä osata peilata, arvioida ja kehittää omaa osaamistaan. Tiimistä on tärkeää löytyä laajasti eri vahvuuksista käsin toimivia ohjausalan asiantuntijoita.  

 
Ohjausalan_ammattilaisten_osaamiskuvaukset

Yllä olevassa kuvassa näkyy ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvausten kehikko. Kuvaa voi tarkastella tarkemmin ohjaustyön osaamiskuvausten yhteiskehittämisen internetsivulla peda.net-verkkosivustolla.

 
Osaamiskehikon hyödyntäminen tulevaisuudessa

Osaamiskuvausta voidaan hyödyntää ohjausalalla toimivien sekä alalle tulevien koulutusten suunnittelussa, työnkuvien selkiyttämisessä, asiakaspalvelun parantamisessa, rekrytoinneissa ja hankinnoissa sekä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Kehikon pohjalta on mahdollista luoda myös ammattilaisten rekisteri ja sertifikaatti, jolla voi toimia ohjaajana.

Tulevaisuuden täydennyskoulutuksesta puhuttaessa nousi esille muun muassa vihreän siirtymän mukanaan tuoma kestävä ohjaus, antirasismi, ennakointi- ja kansainvälisyysosaaminen sekä sukupuolitietoisuus. Sukupuolitietoisuudella tarkoitetaan ohjausta muun muassa sen edistämiseksi, että nykyistä useammalle alalle hakeutuisi tasaisesti kaikkien sukupuolten edustajia.

 

Kumppanuus keskiössä muuttuvassa maailmassa

Ohjausalalla tehdään yksilöiden ja yhteiskunnan kannalta vaikuttavaa työtä. Asiakaslähtöisellä ja laadukkaalla ohjaustyöllä on toimintahorisontin kiihtyvässä muutoksessa yhä suurempi merkitys. Työ tehdään verkostoissa ja samalla yhteistä osaamista kehittäen. Kukaan ei pysty hallitsemaan pirstaloitunutta ja jatkuvasti muuttuvaa toimintaympäristöä yksin. Myös verkostot saavat osaamiskuvauskehikosta työkaluja yhteiseen kumppanuuteen, tekemiseen ja kehittämiseen. 

 

Ohjaus on myös Arffmanin palvelujen ytimessä

Arffmanilla työskentelee tällä hetkellä satakunta ohjausalan osaajaa. Meillä kaikilla on kertyneen työ- ja elämänkokemuksen ja korkeakoulutuksen lisäksi monipuolinen kattaus lisä- ja täydennyskoulutuksia ohjausosaamisen eri osa-alueilta. Joukostamme löytyy muun muassa mentaalivalmentajia, lyhytterapeutteja, neuropsykiatrisia valmentajia, opinto-ohjaajia, uraohjaajia, työhönvalmentajia, kuntoutuksen ammattilaisia, työkyvyn kartoittamisen erikoisosaajia ja business coacheja.

Työmme on auttaa valmennukseen tulevia ihmisiä omassa elämässään eteenpäin. Tavoitteena on työkykyä, vahvuuksia ja osaamista vastaava työllistyminen. Autamme valmennuksissamme olevia asiakkaitamme ennen kaikkea tunnistamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan, joten on selvää että olemme katsoneet usein peiliin ja pohtineet samaa myös omalla kohdallamme.

 

Linkkejä:

 

Teksti: Taru Hallikainen ja Tiina Saarinen

Somevaikuttajien koulutus starttasi 30.10.

Paljon julkisuutta saanut Arffmanin uusi verkkokoulutus Somevaikuttajaksi 60 päivässä alkoi maanantaina 30.10.2023. Ryhmässä aloitti kahdeksan opiskelijaa pääasiassa Kainuun alueelta, jossa koulutusta tarjotaan. 

Osallistujien mukaan koulutus on houkutellut, koska se antaa vertaistukea ja eväitä oman media-alan yritysidean kehittämiseen. Myös somevaikuttajan työn vapaus houkuttaa. 

”Minulla on unelma saada työ josta nauttii.” 

”Unelmoin työstä, joka ei olisi kellontarkkaa ja sitä voisi tehdä työtä missä ikinä asuukin.” 

”Toivon, että löydän täältä vertaistukea olla rohkea.”

”Puolankalaista pessimismiä maailmalle!”

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujan media-alan osaaminen lisääntyy ja hän voi saada tuloja somevaikuttajana tai palkkatyössä esimerkiksi sisällöntuotannon parissa. 

Somevaikuttajakoulutuksen osallistujat saavat päivittäin ryhmäohjausta ja verkkoluentoja yrittäjyydestä, vaikuttamisesta, digimarkkinoinnista sekä oman somepersoonan ja tuotteen rakentamisesta. Henkilökohtaista ohjausta ja tukea oman liiketoiminnan kehittämiseen on paljon. 

Osallistujat tulevat moninaista ammatillisista taustoista ja heillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita. Useilla on jo kertynyt alan osaamista työssä tai vapaa-ajalla. 

Kouluttajina ovat Arffmanilta media-alan moniosaaja Jani Kaikkonen, yrittäjyys- ja somekouluttaja Satu Haveri sekä tarinallisen kerronnan ja mediatekniikan osaaja Antti Eskola. Koulutuksessa on mukana myös esimerkiksi Huono Äiti -yhteisön Sari Helin, vierailevana asiantuntijana ja vaikuttajana. 

Kouluttaja Jani Kaikkosella on pitkä kokemus media-alan tekijänä ja kouluttajana.

Tapahtuma: Arffman LIVE -lähetyssarja työllisyysalan ammattilaisille alkaa syyskuussa!

Innokkaina ilmoitamme Arffman LIVE lähetysten sarjan debyytistä syyskuussa. Lähetys on suunniteltu erityisesti työllisyysalan ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille. Lähetyksen tavoitteena on yhdistää ihmisiä, herättää keskustelua ja auttaa kehittämään innovaatioita työllisyyden maailmassa. Tavoitteemme on tehdä LIVEstä välttämätön kaikille, jotka haluavat pysyä alan trendien ja parhaiden käytäntöjen eturintamassa.

Nykyisen nopeiden muutosten ja kehittyvän dynamiikan työmaailmassa on tärkeää kokoontua, jakaa oivalluksia ja tehdä yhteistyötä ammattilaisten kesken. Arffman LIVE pyrkii olemaan alusta, joka mahdollistaa nämä ratkaisevat keskustelut yhdistäen asiantuntijoita ja muita kiinnostuneita ympäri Suomea.

Arffman LIVE -lähetyksiä järjestetään muutaman kerran vuodessa Youtube-kanavallamme. Jokainen tapahtuma räätälöidään käsittelemään sen hetken polttavimpia aiheita ja huolenaiheita. 

 
Merkitse Kalenteriisi!

📣Arffman LIVE -verkkotapahtuma: Työllisyyden hoidon trendit! 

🗓️ Aika: 14.9.2023 klo 14:30 – 15:30 

📍Paikka: Arffmanin YouTube kanava 

Verkkotapahtumassa kuulet aiheesta suoraan kovimmilta asiantuntijoilta. Olli Oosi avaa minne työllisyyden hoito on kehittymässä ja mitä alalla toimijoiden tulee ehdottomasti ottaa huomioon tulevaisuudessa. Lisäksi Arffmanin toimitusjohtaja Jouni Lukkarinen esittelee Arffmanin uusimpia työllisyyden hoidon ja kotouttamisen innovaatioita, palveluita ja tuloksia – sekä kertoo miksi juuri Arffman on myös jatkossa julkisen sektorin luotetuimpia kumppaneita.

Tapahtuma on avoin kaikille, eikä ennakkoon ilmoittautuminen ole tarpeen. Liity tilaajaksi Youtube-kanavallemme, niin saat ilmoituksen, kun live-lähetys alkaa.

Lähetyksen jälkeen on varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Ja jos et pääse osallistumaan livenä, ei hätää – tallennamme lähetyksen!


Tutustu puhujiimme:


Olli Oosi, Senior partner, Owal Group Oy

Olli Oosi on toiminut elinkeino- ja työllisyyspalvelujen kehittämisessä jo melkein parinkymmenen vuoden ajan. Hänellä on laaja-alainen kokemus työllisyyden hoidon kentästä ja sen suunnista, etenkin lukuisten selvitysten sekä analyysien tuottajan roolissa. Ollin aiheena tänään on ”Työllisyyden hoidon trendit”. Minne työllisyyden hoito on kehittymässä? Millainen on tuleva toimintaympäristö ja mitä alalla toimijoiden tulee ehdottomasti ottaa huomioon tulevaisuudessa? 

Jouni Lukkarinen, toimitusjohtaja, Arffman Finland Oy

Arffman on Suomen suurin yksityinen työllisyydenhoidon palveluiden tuottaja ja maahanmuuttajien kotoutumiskouluttaja 30 vuoden kokemuksella. Tärkein tehtävämme on saada työtä hakevat ihmiset ja työpaikat kohtaamaan. Jouni Lukkarinen toimii Arffmanin toimitusjohtajana ja on yksi alan kovimmista osaajista Suomessa. Esityksessään hän kertoo Arffmanin viime aikaisista työllisyyden hoidon ja kotouttamisen erityisistä innovaatioista, palveluista ja tuloksista.

16.10. blog Arffman LIVE Työllisyyden hoidon trendit

Digitaaliset ratkaisut parantamaan vaikuttavuutta

Digitalisaatio ja digitaalisten palvelujen kehittäminen on Arffmanille tärkeää. Sujuvilla digitaalisillla palveluilla tavoittelemme työllisyysvaikutuksia helpottamalla ja nopeuttamalla tiedonkäsittelyä, hyödyntämällä tekoälyä työnhaussa sekä mahdollistamalla asiakkaille sujuvan palvelukokemuksen. 

Digitaalisen kehityksen varmistamiseksi Arffman on perustanut sovelluskehitystiimin. Puolentoista vuoden ajan työskennellyt sovelluskehitystiimi on kehittänyt ohjelmia asiakkaiden, viranomaisten ja työntekijöiden tarpeisiin: Alku, VIP ja työntekijöiden Oma Arffman mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman pääsyn palvelujen ja ajantasaisen tiedon luo. Ne kokoavat dataa eri tietojärjestelmistä ja tarjoavat asiakkaalle sekä häntä ohjaaville asiantuntijoille koottua tietoa työnhaun ja kehittymisen tueksi. 

Sovelluskehitystiimissä työskentelee tietohallintojohtaja Antti Ryynäsen lisäksi kaksi kokoaikaista ohjelmistokehittäjää ja yksi muun työn ohella työskentelevä. Junior Developerit Kimi Korpela ja Joonas Kirvesmäki keskittyvät sovelluskehitykseen ja Tommi Räsänen vastaa sovellusten tietosuoja-asioista yhdessä Ryynäsen kanssa.

Euroopan komission tietosuoja-asetus haastoi käymään läpi kaikkien asiakastietojen sijainnin ja tietojärjestelmien haavoittuvuudet. “Meille on ensisijaisen tärkeää, että henkilöstön ja asiakkaiden tietoja käsitellään tietosuojavaatimusten mukaisesti.” kertoo tietosuojakoordinaattori Tommi Räsänen.

Työnhakija-asiakkaiden Alku


Alku
-portaali on tarkoitettu Arffmanin työnhakija-asiakkaille. Alkuun kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, minkä jälkeen käyttäjälle avautuu pääsy omiin tietoihinsa. 

Alku-portaalista löytyvät linkit tarvittaviin verkkomateriaaliin, ryhmien keskusteluihin ja webinaareihin. Näkymä vaihtelee asiakaskohtaisesti, sillä kukin käyttäjä näkee vain oman palvelunsa ja sen käytössä olevat ohjelmat ja linkit. 

Asiakas pystyy täyttämään Alku-portaalissa työnhakuprofiilinsa ja päivittämään yhteystietonsa itse. Kun työnhakuprofiili on tehty, hän saa hän ehdotuksia työpaikkailmoituksista, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin hänen profiiliaan. Tämä mahdollistaa myös perinteisestä hakuvahdista poikkeavat ehdotukset ja havainnot joko asiantuntijan, tekoälyn tai molempien yhdessä tekemänä.

VIP-portaali viranomaisille


Viranomaisia varten Arffman sovelluskehityksessä on kehitteillä viranomaisportaali,
VIP. VIPin kautta TE-toimistojen, ELY-keskusten ja kuntakokeilujen työntekijät pääsevät tiettyihin järjestelmissämme oleviin tietoihin. 

Kun aiemmin palvelusta on sen päätyttyä lähetetty raportti, VIPin avulla pystytään avaamaan viranomaisille reaaliaikainen näkymä tietoihin, ja niihin pääsee aina tarvittaessa käsiksi. 

VIPissä viranomaiset voivat muun muassa itse lisätä uuden asiakkaan tiedot palveluun. Portaali edistää saumatonta tiedon liikkumista palveluntuottajan ja palvelua hankkivan tahon välillä.

Päivä taitajana Oulu 2023 – Suuri työnvarjostupäivä Arffmanilla

Viime torstaina 20.4. Arffmanin Oulun toimistolla oli mukavan erilainen työpäivä. Kahdeksasluokkalainen Ella Jääskeläinen ja 16-vuotias Anni Törmä saapuivat päiväksi tutustumaan Arffmanin toimintaan. Oulun kaupungin järjestämä Päivä taitajana -tapahtuma oli saanut useat yläkoulu- sekä lukioikäiset hakemaan työnvarjostuspäivään, jonka ideana oli antaa nuorille aitoja kokemuksia työelämästä.


Mitä meillä Arffmanilla tehdään?


Ella ja Anni aloittivat päivän Pohjois-Pohjanmaan palvelupäällikön Kirsi Pajamäen kanssa. Kirsi esitteli heille Arffmanin monipuolista toimintaa ja kertoi työelämän muutoksesta sekä työllisyys- ja kotoutumispalveluiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. 

Keskustelun lomassa sanoitettiin yhdessä molempien nuorten osaamista ja mietittiin tulevaisuuden osaamistarpeita. Kirsi pohti heidän kanssaan myös urasuunnitelmia ja nosti esiin asioita, joita kannattaa miettiä ennen tulevia valintoja. Ella sai erityisen hyviä vinkkejä haaveilemansa ammattitanssijan uran yhdistämisestä johonkin toiseen varasuunnitelmaan. 


Millaista suomen kielen opiskelu kotoutumiskoulutusryhmissä onkaan?


Seuraavaksi Ella ja Anni vierailivat verkossa toteutettavassa kotoutumiskoulutusryhmässä. Kouluttaja Saara Purtasen opiskelijat ottivat vieraat iloisesti vastaan, ja kumpikin pääsi pienryhmään tekemään keskusteluharjoitusta. Keskustelutehtävän aiheena oli itsensä ja oman kodin esittely. Nuoret solahtivat nopeasti ryhmiinsä, ja niissä vitsailtiin ja juteltiin paljon muustakin.

Anni mietti oppitunnin jälkeen, kuinka sitä arkielämässä helposti unohtaa kohdata ihmiset aidosti ja taustat huomioiden. Esimerkkinä hän nosti suomen kielen osaamisen, johon sai hänen mielestään hyvin erilaisen näkökulman vierailemalla oppitunnilla. Ella taas oli vaikuttunut kuullessaan erilaisista taustoista tulevien ihmisten tarinoita.


Viestintää ja ChatGPT:n huumaa


Iltapäivällä tytöt tutustuivat Hanna Ruuskan johdolla ChatGPT:n ihmeelliseen maailmaan. Tekoälyltä kysyttiin esimerkiksi, voiko tekoälyyn luottaa ja mitkä ovat mahdollisia tekoälyn uhkia tulevaisuudessa. Tekoälyä käytettiin myös työhakemuksen kirjoittamisessa. Sen jälkeen siirryttiin päivästä kertovan somepostauksen luonnosteluun ja tämän blogitekstin pohjatyöhön. 

Ella ja Anni nostivat esille, että vierailu ja keskustelut päivän aikana herättivät ajatuksia esimerkiksi urapolun mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka omia tietoja ja taitoja voi kehittää jatkuvasti; oppiminen on koko elämän mittainen prosessi. Oulun BusinessAsemalla järjestetyssä päätöstapahtumassa kävi ilmi, että monella nuorella oli ollut lievää jännitystä etukäteen sen suhteen, mitä heistä ajatellaan ja miten heitä kohdataan työyhteisöissä. Ellan ja Annin mukaan oli hienoa huomata, kuinka heidät otettiin Arffmanilla vastaan ja kohdattiin yhdenvertaisina. 


Paneelikeskustelu Oulun BusinessAsemalla


Suuren työnvarjostuspäivän päätöstapahtumassa Oulun BusinessAsemalla oli mukavaa pientä ohjelmaa sekä paneelikeskustelu, johon meiltä Arffmanilta osallistui Hanna Ruuska. Myös Arffmanilla työnvarjostajina olleet nuoret olivat lavalla ja kertoivat rohkeasti työnvarjostuspäivästä omasta näkökulmastaan. 

Paneelin keskusteluissa nousi erityisesti esiin, kuinka yläkoulun ja lukion opon tunneilla urapolut käydään läpi hyvin suurpiirteisesti ja suoraviivaisesti. Moni nuori oli päivän aikana huomannut, kuinka samassa yrityksessä voi olla samankaltaisella taustalla ihmisiä erilaisissa tehtävissä, sekä vastaavasti, kuinka erilaisista taustoista samaan yritykseen voidaan päätyä työkavereiksi. 

Kaiken kaikkiaan päivä oli kaikille erittäin opettavainen ja antoisa. Päivän aikana huomasimme konkreettisesti sen, miten tärkeää on, että nuoret saavat nähdä työelämää!

Yhteistyössä

unnamed (3) (1)
Arffman logo

Arffman mukana MAKU-hankkeessa kehittämässä ammattikielen oppimismenetelmiä

FI_co-funded by VERTICAL RGB_POS

Tänä keväänä on polkaistu käyntiin kaksivuotinen maahanmuuttaneiden työkielen opetusta kehittävä MAKU-hanke. Hankkeessa kokeillaan, tutkitaan ja kehitetään luovia lähestymistapoja työelämässä tarvittavan kielen omaksumiseen. Uusissa menetelmissä hyödynnetään virtuaalisia ja lisättyjä todellisuuksia ja kehitetään moniaistista kielenoppimista. MAKU-lyhenne tulee sanoista moniaistinen kosketus uuteen kieleen.

Arffmanin tehtävänä hankkeessa on uudistaa ja kehittää erityisesti verkkoon vietävää työelämälähtöistä kielenopetusta. Lisäksi hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja testataan ja pilotoidaan Arffmanin projekteissa. Arffmanin lisäksi hankkeessa ovat mukana Laurea-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ja kieliteknologiayritys Lingsoft oy.

Arffmannilla hanketta koordinoi Maaria Hytönen, ja mukana ovat myös suomen kielen kouluttajat Samu Heikinmatti ja Netta Kivimäki. Tarpeen mukaan hyödynnämme kehitystyössä myös muita asiantuntijoitamme.

Lisätietoja antaa Maaria Hytönen (maaria.hytonen@edu.arffman.fi)

Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.
#rakennerahastot #ESRplus

*kuva: TKI-asiantuntija Laura Tahvanaisen teos ”Monimuotoinen yhteiskehittäminen (2023)”

Ilmoittaudu marraskuun YKI-testiin!

YKI-ilmoittautuminen alkaa 2.9.2022 kello 10.00


Suomen kielen keskitason YKI-testi järjestetään 12.11.2022  koko maassa.

Ilmoittautumisaika marraskuun YKI-testiin 2.9.2022 – 30.9.2022.

YKI-testin paikat loppuvat koko maassa nopeasti, ja sinun täytyy toimia nopeasti.

Näin toimit nopeasti: 

 • Ota lähellesi tunnistautumista varten verkkopankkitunnukset, varmennekortti tai puhelimen mobiilivarmenne. 
 • Ole valmis ilmoittautumaan tasan kello 10.00. Viiden minuutin kuluttua kaikki paikat ovat yleensä jo loppuneet.
 • Katso ohjevideo ennen ilmoittautumista.
 • Harjoittele ennen ilmoittautumista: Löydätkö nopeasti vapaat paikat sinun kaupungista?

Ilmoittaudu YKI-testiin koko Suomessa

Ilmoittaudu Arffmanin YKI-testiin Helsingissä Oletko menossa YKI-testiin?

Voit valita 2 tai 1 kuukauden Suomi-hubi YKI-intensiivin.

Suomi-hubi YKI-intensiivissä harjoittelet keskitason YKI-testin tehtäviä ja opit suomea.

Lue lisää

Tiedätkö miten ilmoittautua ja miksi on hyvä osallistua YKI-testiin?  Videolla Saara Purtanen kertoo mikä on YKI-testi, miksi ja kenelle se on tärkeää, kuinka ilmoittautua ja valmistautua YKI-testiin.
💡Videolla puhumme suomea, ruotsia, venäjää, englantia, arabiaa, persiaa ja ukrainaa.

Ilmoittaudu lokakuun YKI-testiin!

YKI-ilmoittautuminen alkaa 22.8.22 kello 10.00


Suomen kielen keskitason YKI-testi järjestetään 8.10.2022 koko maassa.

Ilmoittautumisaika lokakuun YKI-testiin 22.-31.8.2022.

YKI-testin paikat loppuvat koko maassa nopeasti, ja sinun täytyy toimia nopeasti.

Näin toimit nopeasti: 

 • Ota lähellesi tunnistautumista varten verkkopankkitunnukset, varmennekortti tai puhelimen mobiilivarmenne. 
 • Ole valmis ilmoittautumaan tasan kello 10.00. Viiden minuutin kuluttua kaikki paikat ovat yleensä jo loppuneet.
 • Katso ohjevideo ennen ilmoittautumista.
 • Harjoittele ennen ilmoittautumista: Löydätkö nopeasti vapaat paikat sinun kaupungista?

Ilmoittaudu YKI-testiin koko Suomessa

Ilmoittaudu Arffmanin YKI-testiin Helsingissä Oletko menossa YKI-testiin?

Voit valita 2 tai 1 kuukauden Suomi-hubi YKI-intensiivin.

Suomi-hubi YKI-intensiivissä harjoittelet keskitason YKI-testin tehtäviä ja opit suomea.

Lue lisää

Tiedätkö miten ilmoittautua ja miksi on hyvä osallistua YKI-testiin?  Videolla Saara Purtanen kertoo mikä on YKI-testi, miksi ja kenelle se on tärkeää, kuinka ilmoittautua ja valmistautua YKI-testiin.
💡Videolla puhumme suomea, ruotsia, venäjää, englantia, arabiaa, persiaa ja ukrainaa.

Ilmoittaudu elokuun YKI-testiin!

YKI-ilmoittautuminen alkaa 1.6.22 kello 10.00

Suomen kielen keskitason YKI-testi järjestetään 27.8.2022 koko maassa.

Ilmoittautumisaika elokuun YKI-testiin 1.-10.6.2022.

YKI-testin paikat loppuvat koko maassa nopeasti, ja sinun täytyy toimia nopeasti.


Näin toimit nopeasti: 

 • Ota lähellesi tunnistautumista varten verkkopankkitunnukset, varmennekortti tai puhelimen mobiilivarmenne. 
 • Ole valmis ilmoittautumaan tasan kello 10.00. Viiden minuutin kuluttua kaikki paikat ovat yleensä jo loppuneet.
 • Katso ohjevideo ennen ilmoittautumista.
 • Harjoittele ennen ilmoittautumista: Löydätkö nopeasti vapaat paikat sinun kaupungista?Ilmoittaudu YKI-testiin koko Suomessa

Ilmoittaudu Arffmanin YKI-testiin Helsingissä


Oletko menossa YKI-testiin?

Voit valita 2 tai 1 kuukauden Suomi-hubi YKI-intensiivin.
Suomi-hubi YKI-intensiivissä harjoittelet keskitason YKI-testin tehtäviä ja opit suomea.
Lue lisää

Tiedätkö miten ilmoittautua ja miksi on hyvä osallistua YKI-testiin?  Videolla Saara Purtanen kertoo mikä on YKI-testi, miksi ja kenelle se on tärkeää, kuinka ilmoittautua ja valmistautua YKI-testiin.
💡Videolla puhumme suomea, ruotsia, venäjää, englantia, arabiaa, persiaa ja ukrainaa.