Kategoria: Blogi

Kasvokkain ja verkossa: Arffmanin Verkkokotossa kehittyvät niin kieli- kuin digitaidotkin

 

Arffman tarjoaa perinteisten kotoutumiskoulutusten lisäksi kotoutumiskoulutuksia, jotka järjestetään verkossa. Verkkokotossa opiskelu on aktiivista ja vuorovaikutuksellista. Päivittäiset oppitunnit järjestetään videotapaamisina, ja lisäksi ryhmällä on keskustelukanava ja kurssin kotisivut internetissä. Mikäli opiskelijoilla ei ole omaa tietokonetta, Arffman lainaa tietokoneen kurssin ajaksi. Kotoutumisen ja kielitaidon lisäksi kotoutujan digitaidot kehittyvät huimasti.

Vaikka Verkkokoton opetus tapahtuu pääosin verkossa, pidämme kasvokkaisia tapaamisia erittäin tärkeinä. Sekä opettajat että kotoutujat työskentelevät pääsääntöisesti kotoa käsin, mutta järjestämme lähitapaamisia erityisesti kurssin alussa ja lopussa. Nämä kohtaamiset ovat tärkeitä kurssin sujuvan alun ja kunkin osallistujan paikalliseen lähiympäristöön tutustumisen kannalta.

Tutustu Arffmanin Verkkokoton raporttiin vuosilta 2021–2024.

 
Kenelle verkkokotoutumiskoulutus sopii?

Syitä kotoutumiskoulutuksen hankintaan etänä voi olla useita. “Tällä hetkellä meillä rullaa kahdenlaisia verkkokoulutuksia: Asiantuntijaryhmien opiskelijoilla on taustalla korkeakouluopintoja ja he suuntaavat asiantuntijatehtäviin myös Suomessa. Opiskelu yhdessä muiden korkeasti koulutettujen kanssa verkossa on monen mielestä mielekkäämpää kuin lähiopiskelu perusryhmässä”, kertoo Arffmanin Verkkokoton palvelujohtaja Anna-Leena Atkinson.

“Niin sanotut alueelliset koulutukset keräävät taas osallistujia useilta pieniltä paikkakunnilta, joiden lähialueilla ei ole tarpeeksi kotoutujia luokkaryhmän muodostamiseen. Heidän jatkopolkunsa ovat moninaisemmat”, Atkinson jatkaa.

 
Kotoutumiskoulutus alkaa kasvokkaisella tapaamisella

Verkkokotoutumiskoulutus aloitetaan orientaatioviikolla, jolloin verkko-opiskelun pohjaksi järjestetään lähitapaamisia. Vastuukouluttaja kiertää orientaatioviikolla eri paikkakunnilla tapaamassa opiskelijoita samalla kun toinen kouluttaja pitää oppitunteja verkossa.

Orientaatioviikon tapaamispaikat ja paikkakunnat valitaan opiskelijoiden asuinpaikkojen mukaan. Suurten kaupunkien lähellä asuvat opiskelijat kokoontuvat yhteen aloitustapaamiseen, ja sen lisäksi kouluttaja kiertää pienemmillä paikkakunnilla, jotta mahdollisimman moni opiskelija saa ohjausta kädestä pitäen.

Verkkokouluttaja Vilja Välimäki on juuri aloittanut Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yhteisen alueellisen koulutuksen, jossa opiskelee 20 kotoutujaa. “Tällä kertaa Tampereen ja Oulun kotoutujien tapaamisten lisäksi vierailin itse Ikaalisissa ja Nivalassa. Lisäksi minua aloituksessa avustaneet kouluttajat vierailivat Kuusamossa, Ruovedellä ja Virroilla tapaamassa siellä asuvia opiskelijoita”, Välimäki kertoo.

Jo orientaatioviikolla tarvitaan verkko-opettajan monipuolista osaamista monella tavalla. Mukana on kouluttajan ja opiskelijoiden kaikki kielitaito ja lisäksi pantomiimi ja käännössovellukset selvittävät ongelmia livenä varsin tehokkaasti. 

“Joidenkin opiskelijoiden kanssa voi alussa kommunikoida englanniksi, jolloin voin heti alkaa ohjata korkeakoulutettuja opiskelijoita esimerkiksi tutkinnon rinnastamisen kysymyksissä. Joidenkin kanssa taas harjoitellaan ilman yhteistä kieltä sitä, miten tietokone käynnistetään ja ja videoyhteys oppitunnille avataan”, Välimäki sanoo. 

 
Digitaidot ovat tärkeitä kotoutumisessa

Lähitapaamisten tarkoitus on luoda opiskelijalle vahva pohja tulevaa opiskelua varten. Orientaatiotapaamisen merkitys korostuu erityisesti niillä opiskelijoilla, joiden digitaidot ovat koulutuksen alussa heikot. “On helpompi neuvoa kädestä pitäen ‘klikkaa tästä’, kuin tehdä sama videoyhteydellä”, Vilja Välimäki toteaa. 

Alkukankeuksien jälkeen verkko-opiskelu hyödyttää kuitenkin usein eniten juuri niitä, joille se on aluksi vaikeinta. Suomi on digitaalinen yhteiskunta, ja kotoutumiskoulutuksen yhdeksän kuukautta on hyvä digitaitojen tehokurssi. Verkkokurssin taidot hyödyttävät opiskelijaa itseään tulevaisuudessa rutkasti. 

Orientaatiotapaamisten sisällöt räätälöidään ryhmäkohtaisesti digitaidoista ohjaukseen, mutta yhtä kaikki ne luovat pohjan luottamuksen rakentumiselle ja hyvälle opiskelulle yhteisessä ryhmässä. Seuraavan kerran tavataankin jo sujuvasti verkossa videoyhteyden ja chatin välityksellä! 

 
Lähitapaamisissa tutustutaan paikallisiin työ- ja koulutusmahdollisuuksiin 

Ohjaus verkkokursseilla on aina yksilöllistä ja paikallista: Mitä opiskelumahdollisuuksia juuri tällä paikkakunnalla on? Mitä yrityksiä ja työnantajia on opiskelijan lähellä? Lähitapaamiset antavat arvokasta tietoa myös kouluttajalle, kun hän pääsee näkemään jo koulutuksen alussa, millaisella paikkakunnalla opiskelija asuu ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa työllistymiseen, opiskeluun ja kotoutumiseen ylipäänsä. 

Verkkokoulutuksen aikana kouluttaja tapaa opiskelijan myös kahden kesken, kun hän vierailee kurssin loppupuolella työssäoppimispaikoissa. Samassa yhteydessä myös jatkosuunnitelman teko on usein ajankohtaista. Nämä tapaamiset tarjoavat verkostoitumismahdollisuuksia niin opiskelijalle, kouluttajalle kuin paikkakunnan työnantajillekin. 

“Kouluttajalle lähitapaamiset ovat yksilöllisen ohjauksen kannalta arvokkaita kohtaamisia ja tuovat samalla vaihtelua normaaliin etätyöarkeen. Tässä työssä ei viihdy, ellei ole valmis matkustamaan ja utelias tutustumaan uusiin paikkoihin!” kertoo kouluttaja Vilja Välimäki. 

 
Verkkokoton tiimi 2024 (1)

Arffmanin Verkkokoton kouluttajat tapasivat huhtikuussa 2024 tiimipäivillä Tampereella.

Teksti: Vilja Välimäki ja Saara Purtanen

Kuvat: Saara Purtanen 

Nuotti-valmennuksesta nuorelle suunta elämään

Jokaisella nuorella on oikeus löytää oma paikkansa työelämässä ja yhteiskunnassa. Mutta miten päästä työelämään, kun osaamista ja työkokemusta ei vielä ole, eikä elämänhallintakaan ole vielä ihan kunnossa? Nuotti-valmennus auttaa nuoria löytämään yksilölliset polkunsa kohti tulevaisuutta. 

Nuotti-valmennus on Kelan tarjoamaa kuntoutusta 16–29-vuotiaille nuorille ammatillisen kehityksen ja elämänhallinnan tueksi. Valmennus on maksuton ja valtakunnallisesti saatavilla oleva palvelu. Tähän kuntoutukseen ei poikkeuksellisesti vaadita lääkärintodistusta, vaan se myönnetään Kelan haastattelun ja keskustelun perusteella. 

Nuotissa nuori saa oman valmentajan, joka kulkee hänen rinnalla koko valmennuksen ajan. Tapaamisissa harjoitellaan elämänhallinnan taitoja ja vahvistetaan nuoren voimavaroja. Valmentaja auttaa nuorta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja auttaa pohdinnoissa oman paikan löytämiseksi. Nuotti-valmennus on nuorelle parhaimmillaan käänteentekevä mahdollisuus uuteen alkuun elämässä.

 
Nuotti-valmennus löytyy usein verkoston avulla

Nuori harvemmin löytää Nuottiin itse, vaikka tällaisiakin tapauksia on. Useammin hänet on sinne ohjannut työntekijä sosiaali- tai nuorisotyöstä, oppilaitoksesta, Ohjaamosta tai mielenterveyspalveluista. Joskus nuoren läheinen on löytänyt palvelun ja auttanut nuorta hakeutumaan sen piiriin. 

Valmennus aloitetaan viipymättä Kelan päätöksen jälkeen. Ensitapaaminen pidetään nuoren haluamassa paikassa, usein hänen omassa elinympäristössään. Valmentaja ja nuori tutustuvat ja luottamuksellinen suhde rakennetaan rauhassa. Jos nuori tarvitsee IT-laitteita valmennusta varten, ne lainataan hänelle sen ajaksi. Jos on tarpeen, palvelun alussa nuorta autetaan hakemaan kuntoutusrahaa valmennuksen ajaksi.

 

Alussa asetetaan realistiset tavoitteet

Seuraavaksi kartoitetaan nuoren tilannetta ja tuen tarvetta ja määritellään valmennuksen tavoitteet yhdessä nuoren kanssa. Yhdessä nuoren kanssa laaditaan suunnitelma ja aikataulu tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun nuori asettaa tavoitteet itse, se lisää sitoutumista. Valmentajan tehtävänä on auttaa nuorta sanoittamaan niitä. 

Tavoitteita asettaessa on tärkeää huomioida elämäntilanne kokonaisuudessaan, jotta tavoitteet ovat realistisia eikä niitä ole liikaa. Nuoren kanssa keskustellaan myös siitä, miten tavoitteeseen päästään ja sitoudutaan. Nuoren lähiverkosto otataan myös mukaan yhteistyöhön, sillä tavoitteita on vaikea saavuttaa ilman lähipiirin ja palveluverkoston tukea.

Tyypillisiä tavoitteita on tulevaisuuden suunnitelmien tekeminen, opiskelupaikan tai työpaikan löytäminen, arjenhallinnan tai elämäntapojen paraneminen, terveydelliset asiat, itsenäistyminen ja rohkeuden lisääntyminen sekä vapaa-ajan harrastusten ja liikunnan tuominen arkeen. Nuori saattaa tarvita käytännön apua monenlaisiin tilanteisiin. Laskujen ja verojen maksaminen tai asuntoasioiden hoitaminen voi olla nuorelle vielä uutta, ja arkirytmi on voinut kadota esimerkiksi koulun päättymisen tai keskeytymisen jälkeen. 

 
Toiminnallisin menetelmin kohti tavoitteita

Valmennuksen aikana valmentaja ja nuori tapaavat säännöllisesti. Tavallisia kohtaamispaikkoja voi olla esimerkiksi kahvila, kirjasto, Arffmanin tilat tai nuoren koti. Yksi tapaaminen kestää tavallisesti yhden tunnin, mutta tarpeen mukaan se voi olla kahden tunnin mittainen. Yksilötapaamisia voi olla maksimissaan 20 tuntia. Osa tapaamisesta voidaan pitää etänä, jos se sopii nuoren tilanteeseen. Tavallisesti valmennuskertojen välillä pidetään yhteyttä viestein ja puheluin. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi aletaan ottaa suunniteltuja askelia aikataulun mukaan. Toiminnalliset menetelmät ovat keskeisiä, sillä niiden avulla voidaan hakea rohkeutta kohdata haastavia tilanteita ja löytää itselle mieleistä tekemistä ja työkaluja kohdata arjen haasteita. Toiminnot riippuvat siitä, mitä nuori itse haluaa ja tarvitsee: valmentaja voi auttaa nuorta menemään rohkeasti erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, hoitaa nuoren kanssa arjen asioita, tehdä hänen kanssaan nuorelle uusia asioita tai tutustua eri harrastuksiin hänen kanssaan. 

Valmennuksen puolivälissä alkaa tavallisesti rohkeus nostamaan päätään ja suunta löytymään. Valmentajan tuella nuoren voimavarat ja itsetuntemus vahvistuvat.

Välillä arvioidaan sitä, ollaanko oikealla polulla kohti tavoitteita. Jos tilanteet muuttuvat, voidaan tavoitteitakin muokata. Tiivis yhteydenpito, nuoren rinnalla kulkeminen ja kannustaminen on tärkeää.

 
Valmennuksen myötä itsetunto vahvistuu ja suunta selkenee

Nuotti-valmennuksen lopussa saamme ilahduttavan usein nähdä itseään aidosti kunnioittavan nuoren, jolla on selvillä seuraavat askeleet elämässä. “On hienoa huomata, kun siivet alkaa kantaa ja nuoren elämään tulee rakenne. Nuori lähtee valmennuksesta keveämmällä askeleella ja on selkeä suunta.” kertoo Arffmanin Nuotti-valmentaja, projektipäällikkö Sami Kurt.

Verkoston kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää erityisesti valmennuksen tullessa päätökseen. Kun Nuotti-valmennus päättyy, verkostoissa tiedetään mitä on saavutettu ja miten polku jatkuu, jotta ne voivat tukea nuorta jatkossakin.

Nuotti-valmennuksen ensimmäinen jakso on viiden kuukauden mittainen. Sen päätyttyä voi tarpeen mukaan hakea jatkoa. 

 

Uusia tutkimustuloksia Nuotti-valmennuksesta ja nuorten ammatillisesta kuntoutuksesta

Nuotti-valmennuksesta on kertynyt jo tutkittua tietoa. Kelan vuonna 2023 julkaiseman NUOTTI-valmennuksella kouluun ja työhön -raportin mukaan Nuottiin osallistuneista kolme neljäsosaa koki, että valmennuksen aikana oli syntynyt luottamusta tulevaisuudessa pärjäämisestä. Vielä sitäkin useammat kokivat, että oli Nuotin aikana saanut suunnitella tulevaisuuttaan ja valmennus oli vahvistanut voimavaroja. Ohjaajista 79 prosenttia raportoi, että valmentautuva nuori oli löytänyt valmennuksen aikana elämäänsä mielekästä tekemistä.

Kelan Nuotti-valmennuksen maaliskuun 2024 kumppanuustapaamisessa esiteltiin Nuotti-valmennuksen palveluntuottajille tutkimustietoa Nuotti-valmennukseen ohjautuneista nuorista. Kelan tutkimuspäällikön Karoliina Koskenvuon mukaan nuorten ammatillisen kuntoutuksen kehittämisen ja lainmuutoksen myötä yhä useampi syrjäytymisriskissä oleva nuori on ohjautunut Kelan kuntoutuksen pariin. Pitkään jatkunut kasvu työkyvyttömyyseläkettä saaneiden nuorten määrässä on kääntynyt Suomessa laskuun vuonna 2021. Nuotti-valmennukseen osallistuneiden ryhmässä perustoimeentulotukea saaneiden nuorten määrä laski ja ansiotuloa saavien määrä moninkertaistui. Esitys on luettavissa Kelan palveluntuottajille kohdennetuilla sivuilla. 

 
Arffmanin Nuotti-valmennuksessa vahvaa osaamista ja hyviä tuloksia

Arffman tarjoaa Nuotti-valmennusta koko Suomen alueella. ”Valmentajillamme on monipuolista, vahvaa kokemusta ja osaamista valmennus- ja kuntoutustyöstä nuorten parissa. Lisäksi organisaatiomme tarjoaa monipuolista osaamista urapolun rakentamiseen. Meillä on vahvat paikalliset verkostot, joiden kanssa työskentelemme. Toteutamme valmennuksia ketterästi erilaisissa tilanteissa, aina kunkin nuoren tarpeet yksilöllisesti huomioiden” kertoo palvelupäällikkö Kirsi Pajamäki.

Suurin osa, melkein puolet nuorista Arffmanin Nuotti-valmennuksessa aloittaa opiskelun tai palaa opintojen pariin valmennuksen päätyttyä. Neljäsosa jää odottamaan koulupaikkaa tai löytää ammatilliseen kuntoutukseen. Vajaa kymmenesosa pääsee töihin tai aloittaa kevytyrittäjänä. Samoin 10 prosenttia jää ilman jatkopolkua eri syistä, mutta heillekin varmistetaan verkoston tuki jatkossakin. 

 

 

 

Teksti: Saara Purtanen

Arffmanilta tukea kansainvälisten osaajien rekrytoimiseen

Kansainvälisten osaajien rekrytoiminen on ajankohtaista monissa yrityksissä, ja siksi Arffman on kehittänyt useita eri koulutuksia ja valmennuksia tukemaan yrityksiä siinä. Koulutuksia voi ostaa niin ELY-keskukset, työllisyyden kuntakokeilut kuin yritykset itsekin.

 
Kielikoulutuksia työpaikoille


Arffmanin Suomi-hubissa voi opiskella suomen ja ruotsin kieltä alkeista lähtien etäkoulutuksena riippumatta asuinpaikasta. Funktionaalinen opetustapamme rohkaisee osallistujia keskustelemaan ja käyttämään jo opittua kielitaitoa aktiivisesti. Tämä kielikoulutus sopii erinomaisesti myös heille, jotka ovat opiskelleet suomen kieltä ennenkin, koska opetusta järjestetään edistyneemmillekin. 

Koulutusta voidaan toteuttaa lisäksi alakohtaisesti, mikäli yritykseen on tulossa useita kv-osaajia yhtä aikaa. Arffmanilla on runsaasti kokemusta muun muassa filippiiniläisten hoitoalan ammattilaisten ryhmien kielikoulutuksista, ja tulokset ovat olleet erinomaisia. 

Monet yritykset katsovat järkeväksi opettaa esihenkilöille ja työyhteisöille englantia, jotta uuden työntekijän vastaanottaminen sujuisi mutkattomammin. Myös tässä voimme auttaa. Lähes kaikilla suomalaisilla on vähintään peruskouluenglanti kielitaidon pohjana, ja Arffmanin keskustelutaitoihin painottuvalla opetuksella passiivinen kielitaito saadaan aktivoitua samalla kun opitaan työssä tarvittavaa täsmäsanastoa.


Lähtömaakoulutus ja työyhteisövalmennus


Arffman tarjoaa myös lähtömaakoulutusta kansainvälisten rekrytointien tueksi. Lähtömaakoulutus valmistaa maahanmuuttajia siirtymään toiseen maahan asumaan ja työskentelemään. Ohjelma voi sisältää kielenopetuksen lisäksi monenlaisia elementtejä, kuten kulttuurituntemusta, työelämätaitoja ja muuta tarpeellista tietoa, joka auttaa maahanmuuttajia integroitumaan uuteen yhteiskuntaan.

Voimme auttaa myös työyhteisöjä valmistautumaan uusin kansainvälisten osaajien vastaanottamiseen. Työyhteisövalmennus auttaa organisaatioita ottamaan huomioon erilaisuuden ja integroimaan monimuotoisuutta työyhteisöön. Se tarjoaa käytännön työkaluja ja resursseja tähän tarkoitukseen. Tämä valmennus keskittyy valmistamaan työntekijöitä ja johtoa monikulttuurisen työympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tämä on tärkeää, koska eri kulttuureissa on toisistaan poikkeavia tapoja työskennellä ja kommunikoida, ja valmennuksen avulla pystytään vähentämään kaikkia kuormittavia väärinkäsityksiä. 

Näissä koulutuksissa suurin tilaajamme on ollut julkinen sektori, joka on ostanut koulutuksia sote-alan yksiköitä varten, ja kokemukset ovat olleet erinomaisia.


Monipuoliset palvelukokonaisuudet


Tarjoamme myös yhdessä Baronan ja Finland Relocation Servicesin kanssa pakettia, joka kattaa kansainvälisen rekrytoinnin, asettautumispalvelut sekä lähtömaa- ja työyhteisövalmennukset. Baronan palvelun avulla yrityksen ei tarvitse itse osata palkata ulkomailta. Finland Relocation Servicen asettautumispalvelut voivat sisältää avun muun muassa viranomaisten kanssa asioimiseen, asunnon, koulun ja päivähoitopaikkojen löytymiseen sekä pankkitilien ja puhelinliittymien avaamiseen. Pystymme näin yhdessä auttamaan yrityksiä monissa eri kansainväliseen rekrytointiin liittyvässä haasteessa.

Lisätietoja antaa:

Alisa Alanen
Myyntipäällikkö
+358 44 751 3877
alisa.alanen@edu.arffman.fi

Kansalliset osaamiskuvaukset terävöittämään ohjaustyötä

 
Ihmisillä on oikeus saada laadukasta ohjausta

Elinikäisellä ohjauksella edesautetaan työllistymistä ja tuetaan sopivien koulutus- ja työurien rakentumista – nimensä mukaisesti läpi elämän. Sillä saadaan välittömiä hyötyjä sekä laaja-alaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia osaavan työvoiman saatavuuteen, hyvään ja itselle merkitykselliseen työelämään sekä uudistumiskykyyn. Kyse ei ole vähäpätöisestä asiasta. 

 
Kansalliset ohjausalan osaamiskuvaukset kehitettiin yhteistyössä

Ohjausalan ammattilaisten ydin- ja erikoisosaamisen kansalliset osaamiskuvaukset julkaistiin viime vuonna 2023. Ne tehtiin osana työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaa Elinikäisen ohjauksen ELO-foorumia (2020–2028). Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos laati selvityksen ja koordinoi projektin, jossa hyödynnettiin yhteiskehittämisprosessia. Ensimmäinen yhteiskehittämisen kokoontuminen oli keväällä 2023 ja valmiit osaamiskuvaukset julkaistiin marraskuussa.

Yhteiskehittämisprosessissa oli mukana valtakunnallisesti erilaisissa ohjaustehtävissä toimivia ohjausalan ammattilaisia julkiselta ja yksityiseltä puolelta. Osaamiskuvausten taustoituksessa hyödynnettiin vastaavia kansainvälisiä toteutuksia. Arffmanilta yhteiskehittämisprosessiin osallistui kehityspäällikkö Tiina Saarinen ja projektipäällikkö Taru Hallikainen.

 
Osaamisen kehikko kuvaa ohjausosaamisen eri osa-alueita

Ohjausosaaminen kattaa ohjaustehtävissä toimivien tiedot, taidot, arvot ja asenteen. Ydinosaaminen kattaa kaikille yleisiä ja yhteisiä osaamisvaatimuksia, kun taas erikoisosaamiset painottuvat tietyssä ohjaustehtävässä tarvittavaan osaamiseen. 

Valmistuneessa osaamiskuvauskehikossa on kolme pääaluetta: professionaalisuus, asiakastyöosaaminen ja systeeminen osaaminen. Professionaalisuus sisältää muun muassa eettisen osaamisen, vuorovaikutus- ja viestintäosaamisen sekä digitaalisen osaamisen. Asiakastyöosaamisen alle lukeutuu muun muassa tavoitteiden tarkastelu ja asettaminen sekä asiakaslähtöinen ja vaikuttava ohjausprosessi. Systeemiseen osaamiseen kuuluu muun muassa jatkuva kehittäminen sekä taito hyödyntää ohjausalan verkostoja. 

Osaamiskuvausten laatimisen taustalla on ohjausalan laadun, vaikuttavuuden ja eettisyyden varmistaminen. Yksittäisen ohjaajan ei tarvitse hallita syvällisesti kaikkia osa-alueita, mutta on hyödyllistä osata peilata, arvioida ja kehittää omaa osaamistaan. Tiimistä on tärkeää löytyä laajasti eri vahvuuksista käsin toimivia ohjausalan asiantuntijoita.  

 
Ohjausalan_ammattilaisten_osaamiskuvaukset

Yllä olevassa kuvassa näkyy ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvausten kehikko. Kuvaa voi tarkastella tarkemmin ohjaustyön osaamiskuvausten yhteiskehittämisen internetsivulla peda.net-verkkosivustolla.

 
Osaamiskehikon hyödyntäminen tulevaisuudessa

Osaamiskuvausta voidaan hyödyntää ohjausalalla toimivien sekä alalle tulevien koulutusten suunnittelussa, työnkuvien selkiyttämisessä, asiakaspalvelun parantamisessa, rekrytoinneissa ja hankinnoissa sekä palvelujen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Kehikon pohjalta on mahdollista luoda myös ammattilaisten rekisteri ja sertifikaatti, jolla voi toimia ohjaajana.

Tulevaisuuden täydennyskoulutuksesta puhuttaessa nousi esille muun muassa vihreän siirtymän mukanaan tuoma kestävä ohjaus, antirasismi, ennakointi- ja kansainvälisyysosaaminen sekä sukupuolitietoisuus. Sukupuolitietoisuudella tarkoitetaan ohjausta muun muassa sen edistämiseksi, että nykyistä useammalle alalle hakeutuisi tasaisesti kaikkien sukupuolten edustajia.

 

Kumppanuus keskiössä muuttuvassa maailmassa

Ohjausalalla tehdään yksilöiden ja yhteiskunnan kannalta vaikuttavaa työtä. Asiakaslähtöisellä ja laadukkaalla ohjaustyöllä on toimintahorisontin kiihtyvässä muutoksessa yhä suurempi merkitys. Työ tehdään verkostoissa ja samalla yhteistä osaamista kehittäen. Kukaan ei pysty hallitsemaan pirstaloitunutta ja jatkuvasti muuttuvaa toimintaympäristöä yksin. Myös verkostot saavat osaamiskuvauskehikosta työkaluja yhteiseen kumppanuuteen, tekemiseen ja kehittämiseen. 

 

Ohjaus on myös Arffmanin palvelujen ytimessä

Arffmanilla työskentelee tällä hetkellä satakunta ohjausalan osaajaa. Meillä kaikilla on kertyneen työ- ja elämänkokemuksen ja korkeakoulutuksen lisäksi monipuolinen kattaus lisä- ja täydennyskoulutuksia ohjausosaamisen eri osa-alueilta. Joukostamme löytyy muun muassa mentaalivalmentajia, lyhytterapeutteja, neuropsykiatrisia valmentajia, opinto-ohjaajia, uraohjaajia, työhönvalmentajia, kuntoutuksen ammattilaisia, työkyvyn kartoittamisen erikoisosaajia ja business coacheja.

Työmme on auttaa valmennukseen tulevia ihmisiä omassa elämässään eteenpäin. Tavoitteena on työkykyä, vahvuuksia ja osaamista vastaava työllistyminen. Autamme valmennuksissamme olevia asiakkaitamme ennen kaikkea tunnistamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan, joten on selvää että olemme katsoneet usein peiliin ja pohtineet samaa myös omalla kohdallamme.

 

Linkkejä:

 

Teksti: Taru Hallikainen ja Tiina Saarinen

Lisää luovuutta työelämään – miten ja miksi?

Yhdysvaltalainen talouslehti Forbes kirjoitti juuri eräässä artikkelissaan, että 70 prosenttia työnantajista sanoo luovan ajattelun olevan vuoden 2024 halutuin taito. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa ja miten tätä taitoa voi harjoittaa työyhteisössä?

Hyvin usein liitämme luovuuden taiteelliseen tekemiseen, mutta se on paljon muutakin. Luovuus on kykyä kyseenalaistaa vanhoja malleja, nähdä erilaisia mahdollisuuksia ja kokeilla rohkeasti uutta. Se on yksinkertaisuudessaan halua tehdä asiat paremmin. Luovuutta voi ajatella ikäänkuin lihaksena: mitä enemmän sitä harjoittaa, sitä vahvempi siitä tulee. Jos toimimme automaattisesti aina saman kaavan mukaan, luovuuden lihaksemme jää käyttämättä ja surkastuu.

Jokainen ihminen on lähtökohtaisesti luova, sehän on oikeastaan elämämme perusta – opimme jo pienestä pitäen luovimaan tavallamme maailmassa. Usein luovuutta kuitenkin rajoittavat erilaiset tekijät, kuten epäonnistumisen ja häpeän pelko. Luovuutta ei myöskään voi pakottaa tai hallita. Miten sitten luovuuteen voi vaikuttaa?

Luovuus kukoistaa turvallisessa ja sallivassa ympäristössä, jossa otetaan huomioon myös yhteisön hyvinvointi. Stressi, painostava ilmapiiri ja tiukka kontrolli ovat puolestaan varmoja luovuuden kuristajia. Niinpä esimerkiksi työpaikan ilmapiirillä ja asenteilla on suuri vaikutus siihen, kuinka rohkeasti uskalletaan ideoida, kehittää ja kokeilla. 


Näillä vinkeillä voit antaa työyhteisössä lisää tilaa luovuudelle:

  1. Luokaa salliva kokeilukulttuuri ja rohkaiskaa työntekijöitä kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja ja ideoita, vaikka ne eivät aina olisikaan käyttökelpoisia. Epäonnistumisetkin opettavat aina jotain arvokasta. Mitään uutta ei ikinä synny jos emme uskalla kokeilla!
  1. Antakaa aikaa ja tilaa luovuudelle. Järjestäkää luovaa ajattelua tukevia aktiviteetteja tai luovuustaukoja. Aivomme työstävät alitajunnassa tietoa lepotilassakin, usein siis pieni rentoutushetki tai kävelylenkki saattavat toimia jopa tehokkaammin kuin aktiivinen ratkaisun pohtiminen.
  1. Muistakaa positiivisen palautteen voima! Myönteinen palaute voi lisätä työntekijän ja yhteisön motivaatiota sekä kannustaa kehittämään taitoja. Arvostuksen ja merkityksellisyyden kokemus lisäävät usein myös työhyvinvointia.
  1. Arvostakaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Jokaisella on omanlainen tapa ajatella ja käyttää luovaa potentiaaliaan. Se mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi kaikille. Kun työntekijöiden erilaisuus otetaan huomioon, mahdollistaa se monipuolisempia ideoita ja ratkaisuja.

Luovuus on parhaimmillaan sitä, että pidämme mielemme joustavina ja avoinna uudelle tuntemattomalle. Uskalletaan siis rohkeammin luottaa toisiimme ja kokeilla yhdessä!

Teksti: Emilia Haljala, luovuus- ja työelämävalmentaja

Työn iloa eläkkeellä

Hoiva-alan kouluttaja Anja Roikonen 10 vuotta Arffmanilla
 

Kun kotkalainen terveysalan lehtori Anja Roikonen jäi eläkkeelle syksyllä 2012, hänestä tuntui, ettei ura ole vielä ohi. 

Eläkkeen saavutettuaan moni haluaa viettää ansaittuja eläkepäiviä ja täyttyy elämän levolla ja harrastuksilla. Pitkän ja vaiheikkaan työuran jälkeen Roikosella kuitenkin vielä riitti annettavaa työelämälle. 

“Jos maratonejakin olen juossut tähän asti, niin miksi en töitäkin jaksaisi pienen tauon pidettyäni?” hän muistelee ajatelleensa.

Vuoden verran levättyään hän kiinnitti huomion avoimeen työpaikkaan lähihoitajien kouluttajana Arffmanilla. Hän haki ja sai paikan.

 
Opiskelijoita lähihoitajista sosiaali- ja terveysalan kotoutujiin

Arffmanin terveysalan kouluttaja Anja Roikonen on sen jälkeen kymmenen vuoden aikana ehtinyt opettaa erilaisissa hoiva-alan koulutuksissa usealla paikkakunnalla.

Ensimmäinen kurssi oli hoiva-avustajakoulutus Roikosen kotikaupungissa Kotkassa. Sen jälkeen hän koulutti lähihoitajia ensin Mikkelissä ja sitten Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Matka jatkui Suomussalmen kautta Keski-Suomeen kouluttamaan sosiaali- ja terveysalan perusteita. 

“Suoritin myös näyttömestaritutkinnon Arffmanilla ollessa, ja otin lähihoitajien osatutkintojen näyttöjä vastaan muun muassa Kuhmossa, Nurmeksessa ja Jyväskylässä.” Roikonen kertoo. 

Vuosina 2020–2023 Roikonen teki suurimman osan työajastaan hoiva-, sosiaali- ja terveysalalle suuntautuvissa kotoutumiskoulutuksissa, joita hän toteutti yhdessä suomen kielen opettaja Hannele Lipposen kanssa. Roikonen kiittelee Lipposta hyvästä yhteistyöstä vuosien aikana “Suuret kiitokset Hannelelle!”

Anja Roikosen työ Arffmanilla on ollut projektiluontoista: kun yksi kurssi on päättynyt, pian on yleensä tarjottu toista jossakin muualla. Roikoselle tällainen vaihtelu sopii mainiosti. 

 
Työ Arffmanilla on itsenäistä ja antaa sisältöä elämään 

Anja Roikosesta huokuu pitkä kokemus ja samalla avoin uteliaisuus elämää ja uuden oppimista kohtaan. Häntä kuunnellessa toivoo, että voisi itsekin löytää saman elämänasenteen.

”Ihminen kehittyy koko ajan, se ei lakkaa eläkkeelläkään. On hienoa oppia ja opiskella uusia asioita koko elämänsä ajan. Nautin siitä, miten opin uutta esimerkiksi lapsenlapsiltani”, hän iloitsee.

Arffman on kasvanut paljon kymmenessä vuodessa. Roikosen aloittaessa henkilökuntaa oli alle sata ja nyt heitä on yli kaksinkertaisesti. 

Työtä on ollut hyvä tehdä, Anja Roikonen sanoo. “Olen itsekin tehnyt aiemmalla työurallani esimiestyötä, ja minusta täällä Arffmanilla se on tosi modernia. Työntekijöillä vapautta ja itsenäisyyttä toteuttaa työtään. Tasa-arvo ja syrjimättömyys toteutuu oikeasti.” 

“Pidän myös opiskelijoista. Opiskelijat ovat hyvin ystävällisiä ja kohteliaita näissä kotoutumiskoulutuksessa, joissa nyt opetan“, Roikonen kertoo.

Aluksi ystävät ja kollegat ammattikorkeakoulussa ihmettelivät Roikosen töihin menoa eläkkeellä. Tämä muuttui, kun ihmettelijät alkoivat itsekin eläköityä. “Nyt he ovatkin alkaneet kysellä, miten sinne Arffmanille voisi päästä töihin!” hän naureskelee.

 
Harrastukset ovat tärkeitä työn vastapainoksi

Roikonen juoksi viimeisen maratoninsa Uudessa-Seelannissa 64-vuotiaana, mutta on edelleen aktiivinen ja kävelee aina kuin mahdollista. Uusimpana harrastuksena on viime vuonna löytynyt ikonimaalaus.

Vielä ei kuitenkaan ole aika jäädä kokoaikaiseksi ikonimaalariksi. Jos uusia työprojekteja tarjotaan, Anja Roikonen on taas valmis lähtemään!

 
Blog Anja Roikonen (1)

Anja Roikonen on esimerkki siitä, että työelämässä ei ole ikärajaa.

Teksti ja kuva: Saara Purtanen

Täsmätyökykyisten työllistäminen puhutti Arffman LIVEssä

Toisessa Arffman LIVE -lähetyksessämme 16.11 aiheena oli osatyökykyisten työllistämisen polut, keinot ja tulevaisuus. Erityisasiantuntija Marianne Keyriläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä oli tapahtumassamme kertomassa uusista osatyökykyisten työllistämiseen liittyvistä toimenpiteistä ja meiltä Arffmanin Taru Hallikainen kertoi Arffmanin käytännön palveluista ja tuloksista täsmätyökykyisiä työllistävissä palveluissa. Linkki tallenteeseen.

 
Osatyökykyinen vai täsmätyökykyinen?
 

Keyriläisen mukaan osatyökykyisyydelle ei ole yleistä määritelmää, mutta yleensä sillä tarkoitetaan henkilöä, jonka työnsaannin ja -tekemisen mahdollisuudet on heikentyneet terveydentilan tai vamman takia. Vaikka termissä on sana “osa”, henkilö voi olla täysin työkykyinen kun työnkuva on räätälöity hänelle sopivaksi. TEM:issä käytetään termiä osatyökykyinen, mutta esim. Arffmanilla käytetään täsmätyökykyinen-termiä, jotta se kuvaisi työntekijän pystyvyyttä paremmin.

 
Tavoitteena työtä kaikille
 

Marianne Keyriläinen totesi puheevuoronsa aluksi, että terveyteen liittyvät tekijät ovat keskeinen työllistymistä heikentävä tekijä Suomessa (OECD 2020, Sosiaalibarometri 2023). Hänen mukaansa Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa “Vahva ja välittävä Suomi” on selkeä tavoite, että kaikki mahdolliset työhön kykenevät löytäisivät oman työpaikan. 

Keyriläisen mainitsemia toimia osatyökykyisten työllistämiseen ovat mm. osatyökykyisten työllistymistä edistävät palvelut ja etuudet, työelämän ja hyvän mielenterveyden ohjelmatyö, työn ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma, työkykyohjelma, toimenpideohjelmat syrjinnän vähentämiseen, digihankkeet sekä osatyökykyisten palvelut osana koko TE-palveluiden palvelurakenteen uudistusta.


Palveluissa puretaan esteitä täsmätyökykyisten tieltä
 

Projektipäällikkö Taru Hallikainen aloitti puheenvuoronsa kertomalla Arffmanin kyvyillä ja valmiuksilla -palvelupilotin tuloksista: liki 50 prosenttia pilottiin osallistuneista työllistyi tai aloitti opiskelut, ja jos lasketaan mukaan muutkin selkeät asiakasta palvelevat siirtymät, prosentti on jopa 85.

Hallikaisen mukaan osatyökykyisten työllistäminen on pitkälti työllistymisen esteiden purkamista. Asiakkailla saattaa olla useitakin esteitä työllisyyden edessä, ja silloin muutoksiin menee paljon aikaa. Valmennusta saatetaan tarvita jopa yli vuoden ajan.

Arffmanin täsmätyökykyisiä valmentavissa palveluissa tukena on moniammatillinen tiimi (ammatinvalintapsykologi, uraohjaaja, nepsyvalmentaja, erityisopettaja, työkykykoordinaattori, yritysneuvoja). Palveluihin kuuluu työ- ja työllistymiskyvyn kartoitukset, digitaitojen parantaminen sekä verkostoyhteistyö. Olemme osa verkostoa, johon kuuluvat palvelun tarjoajan lisäksi esimerkiksi työnantajat, oppilaitokset, järjestöt, hyvinvointialueet, kuntakokeilut, te-palvelut, kela, nuorisotyö ja kielikoulutukset.

 
Tukea tarvitsevat niin työnhakijat kuin työnantajatkin
 

Hallikainen kiinnitti huomiota myös siihen, että työllistymisen edellytyksiä parannetaan ei vain työnhakijaa, vaan myös työnantajia tukemalla. Työnhakijan on tärkeää oppia sanoittamaan omaa työ- ja toimintakykyä, löytää itsestään psykologista vahvuutta ja optimismia sekä itsetuntemusta. Joskus työkyvyn haasteet piilevät työn ja perheen sovittamisen ongelmissa, ja apua tarvitaan siihen.

Hallikaisen mukaan työnantaja taas tarvitsee ymmärrystä siitä, että työ- ja toimintakyky määrittyy suhteessa työympäristöön. Täsmätyökykyisen palkkaamiseen voidaan tarvita joitain töiden uudelleenjärjestelyjä. Monilla ei ole tarpeeksi tietoa palkkatuesta tai vaikkapa oppisopimuskoulutuksesta työn ohessa. Monimuotoisuuden hyödytkin tulevat monille työnantajille uutena tietona: esimerkiksi vammaiset työntekijät voivat auttaa tavoittamaan uusia asiakasryhmiä tai autismin kirjolla oleva työntekijä voi viedä työyhteisön luovuuden uudelle tasolle.


Syrjintä ja ennakkoluulot karisevat rekrytointien myötä
 

Webinaarin lopussa esiintyjät vastasivat vielä katsojien kysymyksiin. TEMin Marianne Keyriläinen muistutti, että henkilö voi olla täysin työkykyinen toiseen tehtävään, vaikka työkyky ei välttämättä riitä toiseen tehtävään. Työllistymisen esteitä täytyy raivata pois: on tärkeää tarjota työnantajille tietoa sekä vähentää syrjintää ja ennakkoluuloja.

Taru Hallikainen toi lopuksi vielä esiin sen, että suurelle osalle työnantajista työnkuvien muokkaaminen on ihan tuttua jo olemassa olevien työntekijöiden ikääntyessä ja elämäntilanteiden vaihtuessa. Ensimmäisen täsmätyökykyisen rekrytoinnin jälkeen työnantajan varovaisuus yleensä karisee pois, ja jatkossa on helpompi tehdä lisää vastaavia rekrytointeja.

Arffman LIVE -lähetykset on suunnattu työllisyysalan ammattilaisille ja alasta kiinnostuneille. Haluamme yhdistää ihmisiä, herättää keskustelua ja auttaa kehittämään innovaatioita työllisyyden maailmassa. Arffman LIVE -lähetyksiä järjestetään muutaman kerran vuodessa Youtube-kanavallamme. Jokainen tapahtuma räätälöidään käsittelemään sen hetken polttavimpia aiheita.

Teksti: Saara Purtanen, Markku Häikiö

Arffman LIVE -lähetyksen tallenne on nyt katsottavissa YouTube-kanavalla.

Sujuvampia siirtymiä perhevapaalta kohti työelämää

Uutta suuntaa etsimässä: Kokemuksia Perhevapaalta työelämään -valmennuksesta

Aloittaessamme uuden Perhevapaalta työelämään -valmennuksemme vuonna 2021 sen ensisijaisena tavoitteena oli tarjota tukea niille vanhemmille, jotka ovat perhevapaalla. Osallistujien ammattitaustalla tai tilanteella ennen perhevapaan alkamista ei ollut vaikutusta osallistumiselle. Riitti, että he olivat perhavapaalla ja suunnittelivat paluuta työelämään.

Yllätyimme iloisesti, kun asiakasmäärämme kohosi yhteensä lähes 1300 henkilöön Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kokonaisuudessaan hanke tavoitti koko maan laajuisesti noin 2300 asiakasta. Palveluun kuului yksilöllisesti räätälöity kolmen kuukauden mittainen valmennusjakso sekä kuuden kuukauden sisällä tapahtuva seurantatapaaminen.


Monipuolista tukea arkeen ja uraan

Palvelumme suunniteltiin perheiden tarpeisiin sopivaksi: lapset saivat tulla mukaan valmennustapaamisiin ja etäosallistuminen oli myös mahdollista. Valmennus sisälsi sekä yksilö- että ryhmävalmennusta 6-8 henkilön kokoisissa ryhmissä. Tampereella ja Helsingissä tapaamiset toteutettiin joustavasti joko kasvokkain, verkossa tai hybridinä.


Asiakashankinnassa menestyksekästä yhteistyötä

Teimme tiivistä yhteistyötä esimerkiksi seurakuntien kanssa markkinoinnin ja asiakashankinnan suhteen jakamalla tietoa sekä esitteitä seurakunnan työntekijöille. Asiakkailta kerätyn palautteen mukaan moni heistä kuuli Perhevapaalta työelämään -palvelusta juurikin seurakuntansa kautta. Sosiaalinen media ja puskaradio olivat tärkeimpiä kanaviamme asiakkaiden tavoittamisen suhteen. Palvelumme puhututti muun muassa Mothers in Business -yhteisössä. Neuvoloiden ja päiväkotien kautta asiakkaat eivät yllättäen löytäneet palvelun piiriin, vaikka ne ovatkin keskeisiä tiedonlähteitä palvelun kohderyhmässä oleville.


Erityistä tukea ukrainalaisille

Palveluun osallistui myös yli 100 ukrainalaista perhevapaalla olevaa henkilöä. Heille tarjottiin erityisesti tukea julkishallinnon eri prosessien ymmärtämiseen, työnhakuun Suomessa sekä vertaistukea ryhmän kautta. Huomionarvoista on, että vaikka monet heistä toivat mukanaan vankan kokemuksen ja korkeakoulututkinnon, oman alan töitä oli vaikea saada.


Työllistyminen ja uran uudelleenmäärittely keskiössä

Valmennukseemme osallistuneista noin 85 prosenttia edisti työllistymistään valmennuksen aikana. Erityisesti hoitoalalla työskennelleet hakivat muutosta esimerkiksi vuorotyöhön ja työoloihin. Heistä useat päätyivätkin hakeutumaan opiskelemaan itselleen uutta ammattia, jossa työ on omaehtoisempaa.


Asiakastyytyväisyys ja kehitystarpeet

Asiakkaidemme palautteet ovat olleet valtavan positiivisia, ja he ovat korostaneet palvelun tarpeellisuutta. Erityisesti syksyisin palvelumme on ollut tukena väsyneille äideille, ja moni asiakas on kartuttanut palvelussa itseluottamusta ja itsevarmuutta ammatilliseen osaamiseen.


Päätöstilaisuus ja tulevaisuuden suunnitelmat

Marraskuun 6. päivä 2023 Perhevapaalta työelämään -hankkeesta pidettiin päätöstilaisuus, jossa mukana oli ELY-keskusten edustajia, ministereitä sekä palveluntuottajien edustajia yhdessä hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Arffmanilta mukana tilaisuudessa olivat valmentaja Tara Vallenius, projektipäällikkö Aleksanteri Kiviluoto sekä palvelujohtaja Mari Sundström. Tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa valmennuksen tuloksia ja paneelikeskustelussa asiakaskokemuksia. Tilaisuuden tallenne löytyy tästä linkistä.


Yhteenveto

Perhevapaalta työelämään -hanke on ollut menestys. Se on antanut monille vanhemmille tukea uuden suunnan etsimiseen ja vahvistanut heidän asemaansa työmarkkinoilla. Toivomme, että pääsemme myös tulevaisuudessa toteuttamaan vastaavanlaisia, perhevapaalla oleville vanhemmille suunnattuja palveluita.

Perhevapaalta valmennuspalvelun päätöstilaisuus

Perhevapaalta työelämään -palvelussa työskennelleet valmentajat kokoontuivat yhteen marraskuun alussa purkamaan kokemuksiaan palvelusta.

Teksti: Katja Saaros, Saara Purtanen

Työnhakijan palvelutarpeen arviointia tulee tehdä koko palvelun ajan

Arffmanin työllisyyspalveluiden alkukartoituksessa tehdään asiakkaan kertomien tietojen pohjalta palvelutarpeen arviointi. Keskustelussa käsitellään lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. 

 
Alkukartoitus


Alkukartoituksessa pyritään tunnistamaan asiakkaan työ- ja toimintakyky, osaamisen vahvuudet, ammatillinen osaaminen ja identiteetti sekä työnhaku- ja opiskelutaidot. Lisäksi selvitetään, onko hänellä osaamisen kehittämisen tarpeita, millainen on hänen tukiverkostonsa tai tukiverkoston tarve sekä huomioidaan asiakkaan viestinnälliset ja yleiset työelämätaidot (mm. digitaidot). 

Alkukartoituksessa myös tiedustellaan, onko asiakkaalla itsellään toimivaa tietokonetta. Mikäli ei ole, hänelle voidaan lainata palvelusta riippuen tietokonepaketti (ml. verkkoyhteys). 

Keskustelun pohjalta saadaan käsitys asiakkaan tilanteesta ja tarpeista.

 
Palvelutarpeen arviointi


Alkukartoituksessa nousee toisinaan sellaista tietoa asiakkaan tilanteesta, jota hän ei ole aiemmin tuonut esille omissa verkostoissaan. Usein asiakkaan on tällöinkin mahdollista jatkaa siihen palveluun, jonka puitteissa alkukartoitus tehdään. Joskus on kuitenkin tarkoituksellista tehdä uudelleenarviointi ja miettiä, olisiko asiakkaalle sopivin ja oikea-aikaisin palvelu jotain muuta, esimerkiksi talousneuvonnan tai kielenopetuksen parissa. 

Toisinaan uutta tietoa asiakkaan tilanteesta nousee esille kesken palvelun. Silloinkin on tarpeen arvioida, onko asiakkaan parempi jatkaa jo aloitetussa työllisyyspalvelussa vai siirtyä toisenlaisen palvelun tai etuuden piiriin. Asiakkaan tilanteen kannalta tarpeellisinta voikin olla sillä hetkellä esimerkiksi hakeutuminen omaishoitajaksi tai terveydenhoidon palveluihin työllisyyspalveluiden sijaan. 

Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaiden elämäntilanne ja hyvinvointi kokonaisvaltaisesti. Tukena voidaan käyttää kykyviisaria. Kykyviisari on itsearviointikysely, jota hyödyntäen työikäinen voi arvioida omaa työ- ja toimintakykyään. Kykyviisari-kysely  löytyy myös Työmarkkinatorilta.

 
Työkykykartoitus – muutosvalmiuskeskustelu


Osassa Arffmanin palveluita on käytössä asiakkaalle tarjottava alkuvaiheen työkykykartoitus, joka tehdään Baronan työkykyasiantuntijan kanssa. Tässä keskustelussa asiakkaat pysähtyvät arvioimaan nykyistä työ- ja toimintakykyään ja aloittavat huomion suuntaamisen tulevaisuutta kohti. 

Työkykykartoituksessa asiakkaan kanssa käydään läpi tämänhetkinen tilanne työkyvyn suhteen. Keskustelussa pohditaan mahdollisia toistuvia haasteita ja niiden suhdetta työkykyyn, tehdään muutosvalmiuskysely ja arvioidaan mahdollisia työtehtäviä. 

Asiakkaat saavat itselleen työkykyasiantuntijan kanssa laaditun lausunnon, jota he voivat hyödyntää halutessaan esim. TE-palveluissa, kuntakokeilussa tai kuntoutusta hakiessa. Tavoitteena on myös mahdollistaa osallistujille tilaisuus tulla kuulluksi ja saada puhua kaikesta työkykyyn liittyvistä haasteista ym., jonka jälkeen asiakkaat ovat valmiimpia kiinnittämään huomionsa tulevaisuuteen.

 

Teksti: Taru Hallikainen, Saara Purtanen

Filippiineiltä Suomen työmarkkinoille

Filippiiniläinen Ludilyn Tupas tekee töitä Kuopion kotihoidossa. Hän ajaa bussilla vanhusten koteihin auttamaan heitä päivittäisissä askareissa: pesuissa, ruokailussa ja lääkkeiden ottamisessa ja nauttii työstään. “Kotihoito on mielenkiintoinen työpaikka, ja asiakkaat ovat erilaisia persoonallisuuksia”, hän iloitsee.

Vielä pari vuotta sitten Ludilyn oli sairaanhoitajana Filippiineillä, ja haaveili Suomesta. “Näin kauniita videoita ja kuvia Suomesta, ja luin miten hyvä maa tämä on. Halusin kokeilla suomen kielen opiskelua.” 

Filippiineillä tarjotaan useaita väyliä suomen kielen opiskeluun ja työllistymiseen Suomeen. Arffmanin opettajilla on hyvä maine, ja niin Tupaskin valitsi Suomeen työllistymisen väyläksi Baronan tarjoaman polun, jonka kielikoulutuksen tarjoaa Arffman.

 
Kieltä opitaan Filippiineillä verkon välityksellä 

 

Suomen kielen kurssilla opiskellaan intensiivisesti verkossa seitsemän kuukautta. Kouluttajat opettavat toimistotyöaikaan Suomessa, ja opiskelijat ovat tietokoneittensa äärellä Filippiineillä, tavallisesti ilta-aikaan. 

“Ennen suomen kurssin alkua en tiennyt, että verkossa voi opiskella kieltä. Tein kuitenkin oikean valinnan, kun tulin opiskelemaan Arffmanille: kurssi osoittautui kerta kaikkiaan parhaaksi. Kurssin kouluttaja Tiina Lampén on huippuopettaja. Olin tosi tyytyväinen kurssin järjestelyihin.” Tupas sanoo.

Opiskelijat ovat sairaanhoitajia, ja ammatillinen painotus on läsnä alusta asti. Esimerkiksi numeroita opitaan henkilötunnuksen kysymistä harjoitellen ja keskusteluharjoituksissa ollaan hoitotyön tilanteissa. 

“Aluksi kielenopiskelu oli vaikeaa, mutta pikku hiljaa aloin päästä sisään suomen kieleen. Tuntui helpolta kommunikoida suomeksi kurssilla. Suomen kieli on vaikeaa, mutta se tekee siitä myös mielenkiintoisen. Kurssin lopussa päästiin tosi syvälle suomen kielessä: kun kurssi loppui, olin saavuttanut tavoitetason B1.” Ludilyn Tupas kertoo.

Arffman toteuttaa lähtömaakielikoulutuksia työelämän tarpeisiin eri aloilla. Koulutuksissa opiskelijat asuvat ympäri maailmaa ja osallistuvat lähtömaissaan päivittäiseen suomen kielen opetukseen ennen Suomeen työllistymistä. 

“Oppimistulokset tässä palvelumallissa ovat hyviä ja osallistujat erittäin motivoituneita. Motivaatiota pitää yllä tiedossa oleva työ Suomessa, kunhan kielitaito on riittävä”, kertoo Arffmanin kansainvälisten rekrytointien palvelujohtaja Maaria Hytönen.

Arffman on saanut hyvää palautetta kursseistaan niin Suomessa kuin Filippiineilläkin. Suomalaiset työnantajat ovat olleet tyytyväisiä tulijoiden kielitaitotasoon, ja Filippiineillä opiskelijoiden mukaan liikkuu huhua, että monien palveluntarjoajien joukosta kannattaa valita Arffmanin kielikurssi, sillä sen opettajat on parhaita ja järjestelyt toimivat.

Kouluttajat Tiina Lampén ja Netta Kivimäki opettavat suomen kieltä hoitajien lähtömaakoulutuksessa.

 
Muutto Suomeen ja töihin

 

Suomeen tullaan kielikurssilta valmistumisen jälkeen, kun työpaikka on valmis ottamaan tulijan vastaan. Pyrkimys on, että Suomeen tultaisiin mahdollisimman pian kielikurssin jälkeen, mutta joskus voi joutua odottamaan muutaman viikon. Asunnon hankintaan ja muihin käytännön asioihin saa apua Baronalta. 

“Muutin Suomeen vuoden 2022 syksyllä. Tulimme Kuopioon kahdeksan filippiiniläisten kurssikaverien kanssa, muut kurssilaiset menivät muihin kaupunkeihin”, Ludilyn Tupas kertoo. “Suomalaisten ihmisten kanssa puhuminen oli meille aluksi vaikeaa. Tajusimme, että kurssilla olin oppinut yleiskieltä, mutta Savon murre on jotain muuta.” 

“Myös työn aloittaminen oli vähän vaikeaa, sillä kommunikointi työkaverien kanssa takkuili. Nyt vuoden jälkeen tilanne on jo paljon parempi: Työkavereiden kanssa on luontevampaa, ja asiakkaiden kanssa on helppo puhua. Pystyn myös raportoimaan asiakkaan tilanteesta työkavereille”, Tupas kertoo tyytyväisenä. 

Kielikoulutusten lisäksi Arffman tukee kansainvälistä rekrytointia toteuttamalla työyhteisöille kulttuurivalmennuksia. Tavoitteena on saada sekä esihenkilöt että kollegat näkemään työpaikkansa erityispiirteitä ja sanoittamaan omaa yrityskulttuuriaan. 

“Ei riitä, että yrityksen johto ja HR-osasto toteavat, että rekrytointia täytyy laajentaa kansainvälisiin osaajiin. Tieto ja ymmärrys kansainvälisen työkaverin vastaanottamisen haasteista on ensisijaisen tärkeää koko henkilöstölle.” toteaa Maaria Hytönen. 

Hytösen mukaan ennakkoluulojen vähentäminen on tärkeää sekä työpaikkaa että tulijoita ajatellen. “Työyhteisön monikielistymiseen ja kulttuurien kohtaamiseen liittyy hetkellistä kuormittavuutta, ennakkoluuloja ja huolia, joiden käsittelyssä kulttuurivalmennuksemme auttaa.”

Ludilyn Tupasin mukaan työ kotihoidossa sujuu nyttemin suurimmaksi osaksi rutiinilla. Asiakas asuu yksin, mutta tarvitsee kotihoitoa, jotta pärjää. Toimintakykyä pitää kuitenkin tarkkailla: jos se heikkenee, pitää miettiä muita palvelumuotoja. 

“Vaikeita ovat ongelmatilanteet: esimerkiksi jos asiakas on kaatunut tai sairastunut ja täytyy soittaa sairaanhoitajalle tai hätänumeroon. On tärkeää ilmaista asiakkaan tilanne mahdollisimman tarkasti. Mutta kun sen kerran tekee suomeksi, seuraava kerta on jo helpompi.”

 
Kotoutuminen on kokonaisvaltainen prosessi

 

“Kansainvälisten osaajien Suomeen työllistyminen, kiinnittyminen ja kotoutuminen on kokonaisuus, jossa on tärkeää ottaa huomioon ihmisen elämä”, kertoo Maaria Hytönen. 

Kun kansainväliset osaajat ovat saapuneet Suomeen, Arffmanin kautta on mahdollista saada kotoutumiskoulutusta ja joustavaa kielen opiskelua työn ohessa muun muassa Suomi-hubissa ja työpaikkasuomen koulutuksina. Suomen lisäksi on ruotsin ja englannin kielikoulutusta.

Filippiiniläistä sairaanhoitajan tutkintoa ei tunnusteta Suomessa, ja siksi sieltä tulevat sairaanhoitajat eivät ole päteviä Suomessa. Suomeen tullessa työpaikan lisäksi on tarjolla oppisopimuskoulutus lähihoitajaksi. Lydilyn Tupaskin alkoi opiskella ammattikoulussa heti Suomeen saapumisen jälkeen. 

Tupasin puoliso ja kolmivuotias poika asuvat edelleen Filippiineillä. Hän toivoo, että perheen yhdistäminen on mahdollista lähihoitajaksi valmistumisen jälkeen. “Uskon, että Suomi on hyvä paikka perheelle. Neljä vuodenaikaa sopii meille hyvin.” hän kertoo.

“Tarjoamme myös puolisovalmennusta, jossa kohtaamme Suomeen muuttaneen tai muuttamassa olevan työntekijän puolison omana yksilönään, jolla on yhtäläinen oikeus merkitykselliseen ja osallistuvaan elämään Suomessa”, Maaria Hytönen kertoo. Puolisovalmennusta toteutetaan sekä osana kuntien tarjoamaa palvelua, että suoraan Suomeen rekrytoinneille yrityksille.

“Kun olen valmistunut lähihoitajaksi, aion jatkaa samassa työpaikassa kotihoidossa. Kotihoito on mielenkiintoinen työpaikka ja asiakkaat ihania persoonallisuuksia”, Ludilyn Tupas kertoo, ja jatkaa vielä “Kielitaito on avain kaikkiin työpaikkoihin, siksi myös siihen täytyy keskittyä.”

 Ludilyn Tupas on asunut Kuopiossa nyt puolentoista vuoden ajan ja viihtyy Suomessa hyvin.

 

Teksti: Saara Purtanen

Lydilyn Tupasin kuva: Ilona Virolainen

Kouluttajien kuva: Laura Kortelainen