Avainsana: oppisopimus

Oppisopimus tutuksi nuorille

Kohti oppisopimusta -pilotti osoitti, että nuorille suunnatut työvoimapalvelut ovat tarpeellisia. Nuoret saivat rohkeutta ja etenivät itselle tärkeitä tavoitteita kohti. Arffman oli mukana toteuttamassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa nuorille pilottia, joka oli Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama. 


Pohjois-Pohjanmaalla toteutustapoina olivat työvoimakoulutus ja oppisopimuspainotteinen työnhakuvalmennus sekä Lapissa yksilövalmennus, johon sisältyi myös ryhmätapaamisia. Sekä koulutuksissa että valmennuksissa nuoret etenivät kohti omia tavoitteitaan ja unelmiaan. Osa ei ollut työllistynyt aiemmin ammatillisista opinnoista huolimatta ja monella oli kesken jääneitä opintoja. Pilotin aikana heidän tulevaisuuden suunnitelmat ja työelämävalmiudet vahvistuivat. Palvelun aikana solmittiin työ- ja oppisopimuksia sekä aloitettiin muita opintoja. 


Pilotti osoitti, että nuorten työelämävalmiuksia ja urasuunnitelmia vahvistavia palveluja tarvitaan.
Nuoret itse kokivat koulutuksen hyödyllisenä ja tärkeänä. He kertoivat saaneensa uutta ajankohtaista tietoa työelämästä, koulutusmahdollisuuksista sekä työnhausta.

Koulutuksessa oli hyvät ja selkeät tavoitteet. Kouluttajat panostivat koulutukseen erittäin hyvin. Tulevaisuudessa tällaisia tarvitaan varmasti vielä enemmän.”

Avaa Pohjois-Pohjanmaan ELY:n uutiskirje ja tutustu TOTTA-työvoimakoulutukseen osallistuneen Arttu Huovisen kokemukseen koulutuksesta. TOTTA-lyhenne tulee nimestä Tähtäimenä oppisopimuksella työhön ja tulevaisuuden ammattiin.

https://ely-pop.viestitys.fi/messages/view/1275/0/fe48131a95ff22ead6186cdb5cc63508Teksti: Pilotin toteuttajat Taru Hallikainen ja Päivi Luukkonen

Kohti oppisopimusta x Arffman

Avaa tulevaisuuden ovia oppisopimuksella

Työvoimapula-ammateiksi on määritelty tuoreessa työ- ja elinkeinoministeriön arviossa 48 ammattia, kun vuosi sitten vastaava luku oli 32 ja kaksi vuotta sitten 15. (Lähde: ELY-keskus)

Osa työnantajista on havahtunut tilanteeseen ja alkanut ratkoa työvoimapulaa rekrytoimalla itselleen työntekijöitä oppisopimuksella. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus. Siinä työnantaja kouluttaa itselleen uuden työntekijän tai jo olemassa olevaa työntekijää. 

Työntekijä eli opiskelija voi tehdä oppisopimuksella koko tutkinnon, osatutkinnon tai osia useammasta eri tutkinnosta. Työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä määritellä mitä osaamista tarvitaan, minkä jälkeen oppilaitoksessa tehdään opintojen henkilökohtaistaminen opiskelijan jo olemassa oleva osaaminen sekä tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Oppisopimuksella on mahdollista suorittaa mikä tahansa toisen asteen ammatillinen tutkinto. Se on joustava tapa rekrytoida ja opiskella. Opinnot voi aloittaa myös milloin tahansa eikä tarvitse odottaa jotakin tiettyä vuodenaikaa tai hakuaikaa. Oppisopimuksen kesto vaihtelee riippuen, mitä opiskellaan. Lyhimmillään kesto voi olla muutaman viikon mittainen. 

Opiskelija saa palkkaa oppisopimuksen ajalta ja työnantaja voi saada osan palkkakustannuksista takaisin TE-hallinnon maksaman palkkatuen muodossa koko oppisopimuksen ajalta, mikäli työntekijä on ollut ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista työtön TE-toimiston tai työllisyydenhoidon kuntakokeilun asiakas ja palkkatukea on haettu ennen oppisopimuksen aloittamista. Lisäksi työnantajalle voidaan maksaa työpaikalla tapahtuvasta ohjaamisesta korvausta 1-250 euroa/kk. 


Oppisopimus solmitaan neljän osapuolen kesken

opiskelijan – työnantajan – oppilaitoksen- oppisopimustoimiston 

Opiskelija suorittaa opintonsa pääosin työpaikalla työtä tehden, jossa hänellä on työnantajan nimeämä ohjaaja, joka perehdyttää ja opastaa häntä. Opintoihin sisältyy myös säännöllisiä oppilaitoksessa tai virtuaaliympäristössä toteutettavia teoriaosuuksia ja tehtäviä. Oppilaitos seuraa opintojen etenemistä ja pitää opintojen ajan yhteyttä sekä opiskelijaan että työnantajaan. Oppisopimustoimisto hoitaa hallinnolliset asiat ja maksaa esimerkiksi opintososiaaliset etuudet.


Arffman mukana pilotoimassa

Arffman on ELY:n ja TE-palveluiden kanssa mukana Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla työ- ja elinkeinoministeriön lanseeramassa Kohti oppisopimusta -pilotissa, jossa edistetään ja levitetään ajantasaista tietoutta oppisopimuksista ja sen suomista mahdollisuuksista sekä tuetaan oppisopimuksesta kiinnostuneiden polkua. Tule sinäkin osaksi oppisopimusverkostoa ja avaa tulevaisuuden ovia oppisopimuksella. 

https://www.oppisopimus.fi/

Valtakunnallista oppisopimusviikkoa vietetään tänä vuonna jo viidettä kertaa 4.-10.10.2021. 

Taru Hallikainen, valmentaja