Työnantajat Pirkanmaa

Työnantajat Pirkanmaa 

Yrityksen tukemista työntekijöiden kiinnittämiseen!

Työllisyyden asiantuntijamme tukevat yrityksiä uuden työntekijän löytämisessä tai työsuhteen alkuvaiheessa esiin nousevissa pulmatilanteissa. Autamme varmistamaan, että te työnantajana saatte oikean tekijän oikeaan työtehtävään. Palvelu räätälöidään teidän tarpeisiinne sopivaksi ja sitä voidaan toteuttaa monin eri keinoin. Työssävalmennuksen aikana pidämme yhteyttä tiiviisti sekä työntekijään että työnantajaan. Varmistamme, että työsuhteen alku olisi mahdollisimman vaivaton ja sujuva. Huolehdimme, että työpaikalla jäisi enemmän aikaa sille tärkeimmälle – työnteolle sekä siinä onnistumiselle.

Palvelun esimerkkisisältö:
  • Onnistuneet “mätsäykset” työnantajien ja työntekijöiden kesken
  • Mahdollisten tukien hakeminen, esimerkiksi palkkatuki
  • Sopimusten tekeminen yhdessä
  • Työhön perehdyttämisen tuki 
  • Työntekijän osaamisen kehittämisen tarpeiden ratkaiseminen
  • Maahanmuuttajan kielikoulutus
  • Työntekijän sitouttaminen työpaikkaan
  • Roolien jako, menetelmät, työskentelymallit ja tavat
  • Väliarvioinnit