KEKO – Projektiosaaja

Projektiosaaja hoitaa tehokkaasti projektimuotoiset tehtävät: ottaa haltuun asiakasprojektit, muotoilee moninaiset kehitys- ja muutostarpeet selkeiksi projekteiksi, työskentelee kohti tavoitetta taloudellisesti ja tehokkaasti.

 

KEKO-koulutus / Projektiosaaja

POHJOIS-POHJANMAA, kevät 2019

Arffman järjestää KEKO Projektiosaaja -koulutuksen Pohjois-Pohjanmaalla keväällä 2019. Tarjoamme edullisen ja laadukkaan tavan kouluttaa projektiosaajan organisaationne tarpeiseen. Autamme tarvittaessa myös juuri sen oikean henkilön löytämisessä.

Koulutus on työvoimakoulutusta, kesto 6 kk ja siihen sisältyy 3 kk työssäoppimisjakso. Työssäoppimisjakso ja teoria yhdistetään niin, että kokonaissisältö vastaa yrityksen projektiosaamistarpeeseen ja hyödyttää aidosti sekä yritystä että opiskelijaa. Työssäoppimisjakson kustannus yritykselle on 2000 €, eli noin 650 €/kk työssäoppimisjaksolta.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat koulutukseen soveltuvat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita projektimuotoisesta työstä. Koulutuksen 5+2 lähiopetuspäivää pidetään Oulussa.

Koulutuksen sisältö ja vaiheet

1. Projekti haltuun!
Kokonaiskuva projektityöstä: projektityön keskeinen termistö ja käsitteet. Projektimuotoisen työnteon mahdollisuudet.

2. Projektin toteutus
Projektin suunnittelu, johtaminen, totetutus, arviointi. Sisällöt seuraavat IPMA D -osaamissertifioinnin painotuksia.

3. Välineet tutuiksi
Projektityöskentelyn keskeisimmät työkalut, sähköiset välineet ja ohjelmistot, verkostojen ja hajautetun ympäristön välityksellä tapahtuva projektinhallinta.

4. PCM- metodologia
Perehdytys PCM Project Cycle Management -metodologiaan projektisyklin toteutusharjoitusten ja demojen kautta.

5. Työssäoppiminen
Työssäoppimisjakson aikana opiskelija toteuttaa koulutuksen osa-alueisiin liittyvän kehittämistehtävän. Kesto 3 kk.

Koulutus suoritetaan osittain työpaikalla, osittain verkkotehtävillä ja ryhmätapaamisissa. 

Aika ja paikka

7.1.-28.6.2019

OULU, Yrttipellontie 1 (3. krs, C-rakennus, käynti A-rapun kautta)

HUOM! Koulutuksesta järjestetään INFOTILAISUUS tiistaina 13.11. klo 10 osoitteessa Yrttipellontie 1, 90230 Oulu. Kokoontuminen 1 A-rakennuksen aulassa.

Haku koulutukseen

Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta:
Hakuohjeet

KOULUTUSESITE:
Projektiosaaja Arffman Pohjois-Pohjanmaa 2018

LISÄTIETOJA:
Päivi Korhonen
+ 358 44 765 4688
paivi.korhonen@arffman.fi

 


 

Mikä projektiosaajakoulutus?

  • Projektiosaajakoulutus on verkossa toteutettava koulutus, joka on niin koulutettavien kuin yritystenkin näkökannalta ollut kattava ja pidetty kokonaisuus. 
  • Koulutuksen tavoitteena on oppia yleisesti käytössä olevat projektityön perusteet, projektimainen ajattelu ja toimintatapa sekä saada valmiuksia myös kansainvälisesti toimivien organisaatioiden projektitehtäviin. Koulutus antaa valmiuksia projektien asiantuntijatehtäviin.
  • Koulutus antaa osallistujille IPMAn  (International Project Management Association) D-tason pätevyyselementit. IPMA-henkilösertifiointi on kansainvälisesti hyväksytty projektiosaamisen sertifiointijärjestelmä prosesseineen ja eri toimialojen yleisesti hyväksymä kansainvälisiin menettelyihin perustuva projektijohtamisen pätevyyden arviointi. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Level D-Sertifioitu projektiosaajan sertifikaatti. Sertfikaatin suorittaminen sisältyy koulutukseen ja on opiskelijalle maksutonta.
  • Koulutuksessa painotetaan projektityössä tarvittavia valmiuksia. Esimerkiksi kyky mukautua muuttuviin olosuhteisiin ja sietää epävarmuutta, kiirettä ja painetta sekä kyky ymmärtää eri kulttuureja ja toimintatapoja.  Opintojakson alussa opiskelija jäsentää koulutuksessa tavoiteltavan osaamistason mukaisesti omaa projektiosaamistaan sekä määrittää oppimistavoitteet yhdessä pääkouluttajan kanssa. Lisäksi verkkokoulutuksena toteutettavassa koulutuksessa opit käyttämään monipuolisesti verkko-opiskelun ja -työskentelyn edellyttämiä taitoja.
Koulutuksen rakenne

Koulutuksen rakennetta voidaan muokata tarpeen mukaan.

Esimerkki koulutuksen rakenteesta:
• 5 pv aloitusjakso lähiopetuksena
• 3 kk teoriajakso verkko-opetuksena
• 3 kk työelämäjakso, sis. yhteinen verkko-tapaaminen joka viikko + kouluttajan jatkuva tuki verkossa
• 2 pv lopetusjakso lähiopetuksena.

Koulutuksella saavutettavat taidot

• Koulutus antaa kaikessa projektityössä tarvittavan projektiosaamisen perusammattitaidon.
• Yleisen projektikompetenssin osalta opetussuunnitelma nojaa kansainvälisesti käytössä olevaan ja tunnustettuun IPMA:n eli International Project Management Associationin sertifioimaan Projektin Johdon Pätevyys 3.0 – National Competence Baseline 3.0 -jäsentelyyn.
• Kansainväisten rahoittajien yleisimmin käyttämä standardi PCM Project Cycle Management ja siihen kuuluva Logical Framework Approach muodostavat osaamista täydentävän rakenteen, joka on hallittava kansainvälisten järjestöjen projektitehtävissä.
• Verkossa työskentelyn ja etätyön edellyttämiä taitoja.

ARFFMAN Oulu 131118 projektiosaajakoulutus