Hakevan toiminnan pilotti (HAKEVA)HAKEVA-osaamisen kehittämisen neuvontapalvelu

Osaamisesta on tullut yritysten kilpailuvaltti, ja tule mukaan ilmaiseen palveluun, jossa voit asiantuntijan avustuksella suunnitella yrityksesi tarpeisiin sopivia koulutusratkaisuja henkilöstösi osaamisen kehittämiseksi. Tuotamme työelämäpalveluja yritysten tarpeisiin, ja olemme mukana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA.n tutkimushankkeessa, jonka tarkoituksena on kartoittaa yritysten henkilöstön koulutustarpeita ja tarjota apua koulutussuunnitteluun.  


Kenelle?
  • Palvelu on tarkoitettu yrityksen johdolle ja pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa olevalle henkilöstölle. Osallistumisen edellytyksenä on, että vähintään yksi osallistuja on peruskoulun, lukiokoulutuksen tai ei ammatillisia opintoja suorittanut henkilö.
  • Yrityksen toimipisteen tai toimipisteiden tulee olla kokoluokaltaan 5-149 työntekijää.

Palvelun hyötyjä, ja miksi osaamisen kehittäminen kannattaa:
  • Arffmanin asiantuntija esittelee veloituksetta yrityksen tarpeiden mukaisia koulutusvaihtoehtoja ja auttaa koulutustarpeiden kohdentamisessa oikein ja oikea-aikaisesti. Voit hyödyntää saatua tietoa myös esim. lakisääteisen koulutussuunnitelman päivittämisessä.
  • Osaaava henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, sillä teknologia ja markkinat kehittyvät huimaa vauhtia, ja yrityksen täytyy pysyä kehityksessä mukana.
  • Kun yritys kannustaa oppimiseen ja kehitykseen, on se kilpailuvaltti myös uusia työntekijöitä palkatessa, sillä hyvän työnantajamielikuvan ansiosta yrityksen on helpompi saada oikeanlaisia osaajia.
  • Hyvin koulutetut ja ajan tasalla olevat työntekijät pysyvät todennäköisemmin tyytyväisinä ja sitoutuneina työhönsä (vaihtuva henkilöstö on iso kuluerä yritykselle).
  • Osaavan henkilöstön ansiosta yrityksen kilpailukyky ja tuottavuus paranee.
  • Osallistuminen on yritykselle vaivatonta, sillä asiantuntija tulee mielellään paikan päälle pitämään neuvontatilaisuuden teille sopivana ajankohtana. Yrityksen tarpeista riippuen neuvontaan on hyvä varata aikaa parista tunnista muutamaan tuntiin. Palvelu räätälöidään aina yrityksen tilanteen ja tarpeiden mukaisesti.

Kiinnostuitko? 

Kuvaile meille henkilöstösi kehitystarpeita, ja neuvomme teille sopivista koulutusratkaisuista. Ota yhteyttä, ja ilmoittaudu palveluun! 

Tanja Väre
palvelupäällikkö
+35840 1765042
hakevatoiminta@edu.arffman.fi

 

ARFFMAN 

Osaamisen kehittämistä vuodesta 1993. Me Arffmanilla uskomme ihmiseen ja muutoksen voimaan. Kuuntelemalla, välittämällä ja sopivasti soveltamalla autamme yrityksiä, ihmisiä ja koko yhteiskuntaa kehittymään. Palvelemme yrityksiä sekä työnhakijoita eri puolilla Suomea.

Tutustu meihin tarkemmin www.arffman.fi/palvelumme/yrityksille