Virtuaalitapahtuman Tuottaja – Etelä-Pohjanmaa

Virtuaalitapahtuman Tuottaja

– Etelä-Pohjanmaa

Virtuaalisten tapahtumien kysyntä on räjähtänyt. Isoja ja pieniä tapahtumia tuotetaan Suomessa ja globaalisti tuhansittain ja näiden tapahtumien tuottaminen virtuaalisesti, osallistujia kiehtovalla ja kustannustehokkaalla tavalla vaatii uusia taitoja ja osaamista.

Kuvaaminen ja ääni on vain pieni osa tapahtumien toteutusta. Osaamista tarvitaan myös sponsoroinnin, budjetoinnin, markkinoinnin sekä valtaisan lupa-asiaviidakon osalta. Koska elämme globaalissa maailmassa, kiinnitämme huomiota myös siihen, että osanottajat oppivat myös kansainvälisen tapahtuman järjestämiseen liittyvät erityispiirteet.

 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhanalaisille TE-toimiston asiakkaille.
Kohderyhmään voivat kuulua esim. pitkäaikaistyöttömät, rakennetyöttömät, nuoret, maahanmuuttajat sekä muut työnhakija-asiakkaat, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä (ml alan vaihtajat) sekä Te-toimiston kulttuuri- ja matkailualan tuottajat / tapahtumatuottaja sekä muut Te-toimiston luovien alojen työnhakija-asiakkaat, joilla on alalle soveltuva pohjakoulutus mm. graafiset- ja multimediasuunnittelijat, sisällöntuottajat tai esim. tietokantasuunnittelija, matkaoppaat, sekä sellaiset te-toimiston työhakija-asiakkaat, jotka haluavat vaihtaa alaa. Kohderyhmään kuuluvat voivat olla jo alalla työskennelleitä, jotka haluavat syventää osaamistaan tai alanvaihtajat. 

 

Mitä

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille hyvät tiedot ja valmiudet tuottaa erityyppisiä virtuaalisia yritys-,kulttuuri-, kongressi tai urheilutapahtumia sekä toimia näiden hankkeiden projektivastaavina. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja työllistyy, joko suoraan avoimille työmarkkinoille, freelancerina tai oman yrityksen kautta virtuaalisten tapahtumien tuottajana.

Osallistuvat saavat kokonaiskuvan virtuaalisten tapahtumien tuottamisesta alusta loppuun asti. Koulutuksessa osallistujat perehdytetään erityisesti virtuaalisientodellisuuden työkaluihin ja alustoihin, sisällöntuotantoon, kustannuslaskelmiin sekä sosiaalisen median ja joukkoistamisen työkaluihin tapahtuman tuottamisessa.

 • 3D ja virtuaalitodellisuudenteknologiat, työkalut ja alustat
 • Tapahtuman suunnittelu
 • Projektityö
 • Kustannuslaskenta
 • Kansainvälisen tapahtumanjärjestämisen erityispiirteet
 • Viestintä- ja vuorovaikutussekä tiimityö
 • Mediasuhteet ja hyvä tiedottaminen
 • Markkinointi, mainonta jasosiaalisenmedian työkalut
 • Sopimus- ja tekijänoikeus
 • Työnhakuvalmennus ja urasuunnittelu
 • Yrityksen perustaminen jayritystoiminta
 • Työssäoppiminen/projektityö/omanyritystoiminnan käynnistäminen

 

Koulutuksen kesto

30.11.2020-3.5.2021. 100 pv, joista 50 pv teoriaa ja 50 pv työssäoppimista,
projektityötä tai oman yritystoiminnan käynnistämistä. 
Lomajakso 23.12.2020-3.1.2021.

Vastuukouluttaja Kaisa Mansikka
p. 044 761 9095

Yhteistyössä