Virtuaalitapahtuman Tuottaja – Pohjois-Pohjanmaa (verkkokoulutus)

Virtuaalitapahtuman Tuottaja

– Pohjois-Pohjanmaa (verkkokoulutus)

Virtuaalisten tapahtumien kysyntä on räjähtänyt. Isoja ja pieniä tapahtumia tuotetaan Suomessa ja globaalisti tuhansittain ja näiden tapahtumien tuottaminen virtuaalisesti, osallistujia kiehtovalla ja kustannustehokkaalla tavalla vaatii uusia taitoja ja osaamista.

Kuvaaminen ja ääni on vain pieni osa tapahtumien toteutusta. Osaamista tarvitaan myös sponsoroinnin, budjetoinnin, markkinoinnin sekä valtaisan lupa-asiaviidakon osalta. Koska elämme globaalissa maailmassa, kiinnitämme huomiota myös siihen, että osanottajat oppivat myös kansainvälisen tapahtuman järjestämiseen liittyvät erityispiirteet.

 

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kulttuuri- ja matkailualan tuottajia, tapahtumatuottajia tai muita luovien alojen tekijöitä. Pohjakoulutuksena voi olla esimerkiksi graafinen- tai multimediasuunnittelija. Sinulla voi olla aikaisempaa kokemusta, tai voit olla alan vaihtaja. Koulutukseen voidaan valita myös muiden alojen osaajia, joiden tulevaisuuden suunnitelmia koulutus tukee ja jotka haluavat laajentaa osaamistaan esimerkiksi tapahtumatuotantoon sekä tapahtumien virtuaalituotantoon.

Mitä

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille hyvät tiedot ja valmiudet tuottaa erityyppisiä virtuaalisia yritys-,kulttuuri-, kongressi tai urheilutapahtumia sekä toimia näiden hankkeiden projektivastaavina. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja työllistyy, joko suoraan avoimille työmarkkinoille, freelancerina tai oman yrityksen kautta virtuaalisten tapahtumien tuottajana.

Osallistuvat saavat kokonaiskuvan virtuaalisten tapahtumien tuottamisesta alusta loppuun asti. Koulutuksessa osallistujat perehdytetään erityisesti virtuaalisientodellisuuden työkaluihin ja alustoihin, sisällöntuotantoon, kustannuslaskelmiin sekä sosiaalisen median ja joukkoistamisen työkaluihin tapahtuman tuottamisessa.

 • 3D ja virtuaalitodellisuudenteknologiat, työkalut ja alustat
 • Tapahtuman suunnittelu
 • Projektityö
 • Kustannuslaskenta
 • Kansainvälisen tapahtumanjärjestämisen erityispiirteet
 • Viestintä- ja vuorovaikutussekä tiimityö
 • Mediasuhteet ja hyvä tiedottaminen
 • Markkinointi, mainonta jasosiaalisenmedian työkalut
 • Sopimus- ja tekijänoikeus
 • Työnhakuvalmennus ja urasuunnittelu
 • Yrityksen perustaminen jayritystoiminta
 • Työssäoppiminen/projektityö/omanyritystoiminnan käynnistäminen

 

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on 100 pv, josta 60 pv teoriaopetusta verkossa (ml. itsenäistä työskentelyä) ja 40 pv työssäoppimista, projektityötä tai oman yrityksen käynnistämistä.

Koulutus järjestetään ajalla 18.1. – 9.6.2021.

Vastuukouluttaja Kaisa Mansikka
p. 044 761 9095

Yhteistyössä