Virtuaalitapahtuman Tuottaja – Pohjois-Pohjanmaa (verkkokoulutus)

Virtuaalitapahtuman
tuottajan koulutus

 Pohjois-Pohjanmaa (verkkokoulutus)

Virtuaalisten tapahtumien kysyntä on räjähtänyt. Isoja ja pieniä tapahtumia tuotetaan Suomessa ja globaalisti tuhansittain ja näiden tapahtumien tuottaminen virtuaalisesti, osallistujia kiehtovalla ja kustannustehokkaalla tavalla vaatii uusia taitoja ja osaamista. 

Kuvaaminen ja ääni on vain pieni osa tapahtumien toteutusta. Projektijohtaminen, verkostoituminen, asiakasnäkökulma, ovat tärkeä osa virtuaalitapahtumaa. Osaamista tarvitaan myös sponsoroinnin, budjetoinnin, markkinoinnin sekä valtaisan lupa-asiaviidakon osalta. 

 

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeiluiden työttömät tai työttömyysuhan alaiset asiakkaat, jotka ovat kulttuuri- ja matkailualan tuottajia, tapahtumatuottajia tai muita luovien alojen tekijöitä. Pohjakoulutuksena voi olla esimerkiksi graafisen tai media-alan koulutus, taiteen tai taideteollisuusalan ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Hakijalla voi olla aikaisempaa kokemusta, tai voi olla alan vaihtaja. Koulutukseen voidaan valita myös muiden alojen osaajia, joiden tulevaisuuden suunnitelmia koulutus tukee ja jotka haluavat laajentaa osaamistaan esimerkiksi tapahtumatuotantoon sekä tapahtumien virtuaalituotantoon.

 

Mitä

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille hyvät tiedot ja valmiudet tuottaa erityyppisiä virtuaalisia yritys-,kulttuuri-, kongressi tai urheilutapahtumia sekä toimia näiden hankkeiden projektivastaavina.

Osallistuvat saavat kokonaiskuvan virtuaalisten tapahtumien tuottamisesta alusta loppuun asti. Koulutuksessa osallistujat perehdytetään erityisesti virtuaalisientodellisuuden työkaluihin ja alustoihin, sisällöntuotantoon, kustannuslaskelmiin sekä sosiaalisen median ja joukkoistamisen työkaluihin tapahtuman tuottamisessa.

 • Osaamiskartoitus, tavoitteiden asettaminen koulutukselle
 • Erilaiset virtuaalitapahtumat ja tapahtumatuottajan tehtävät
 • Virtuaalisen tapahtumatuotannon työkalut ja alustat
 • Tapahtuman suunnittelu
 • Tutustumisia erilaisiin virtuaalitapahtumiin
 • Käytännön harjoituksia virtuaalitapahtumien järjestämisestä
 • Virtuaalitapahtuman
 • Tuottajan osaaminen:
  • Projektityöskentely
  • Kustannus- ja tarjouslaskenta
  • Viestintä- ja vuorovaikutus sekä tiimityö
  • Mediasuhteet, viestintä ja tiedottaminen
  • Markkinointi ja sosiaalisen median työkalut
 • Sopimus- ja tekijänoikeus tapahtumatuotannossa
 • Alan työllistymismahdollisuudet, oman urapolun rakentaminen
 • Työskentely alalla yrittäjänä tai kevytyrittäjänä
 • Työssäoppiminen/projektityö/oman yritystoiminnan käynnistäminen

 

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto on 100 pv, josta 60 pv teoriaopetusta verkossa (ml. itsenäistä työskentelyä) ja 40 pv työssäoppimista, projektityötä tai oman yrityksen käynnistämistä.

Koulutus järjestetään ajalla 25.4. – 13.9.2022.

Hae mukaan 4.4.2022 mennessä!

Vastuukouluttaja Kaisa Mansikka
p. 044 761 9095

Yhteistyössä