Osaamiskartoitus sosiaali- ja terveysalan työnhakija-asiakkaille, UUSIMAA

Osaamiskartoitus sosiaali- ja terveysalan työnhakija-asiakkaille, UUSIMAA

Palvelussa kartoitetaan sote-alan työnhakija-asiakkaiden osaaminen yksilötasolla suhteessa työelämän vaatimuksiin ja työllistymiseen.  Palvelussa saadaan tietoa urasuunnittelun ja ohjaustyön tueksi. Kohderyhmänä ovat sote-alan työnhakija-asiakkaat, kuten

 • lähihoitajat
 • sairaanhoitajat
 • terveydenhoitajat
 • sosionomit ja sosiaalityöntekijät
 • varhaiskasvatuksen tehtävissä toimivat lähihoitajat ja sosionomit 

Osaamiskartoituksen avulla myös asiakas ymmärtää oman osaamisensa laajuuden ja osaa arvioida omaa työmarkkinatilannettaan suhteutettuna niihin ammatteihin mihin hänen osaamisensa riittää. 


Palvelun kesto on 5 päivää. Palvelu toteutetaan verkkoalustalla, jossa asiakas toimii itsenäisesti. Lisäksi oman valmentajan kanssa keskustellaan heränneistä kysymyksistä ja tehdään yhdessä jatkosuunnitelma. Tarvittaessa asiakasohjausta voidaan toteuttaa Helsingissä osoitteessa Kornetintie 3. Palvelussa on mahdollista keskustella myös uraohjaajan kanssa. Tarvittaessa asiakas saa käyttöön tietokoneen ja Internet-yhteyden palvelun ajaksi. Asiakas opastetaan laitteiden ja ohjelmien käyttöön.


Palvelun sisältö

 • työ- ja koulutushistoria
 • taidot ja pätevyydet (mm. kielitaito suhteessa työnantajien vaatimuksiin, tietotekniset taidot, lupakortit)
 • kiinnostuneisuus ja motivaatio toimia alalla
 • ammatillinen osaaminen ja vahvuudet
 • koulutus- ja työelämätietous, työnhakutaidot/valmiudet
 • yrittäjävalmiudet
 • osaamisessa esille tulleet puutteet suhteessa osallistujan ammattiin, työhistoriaan, työelämän vaatimuksiin sekä osallistujan omiin tavoitteisiin
 • mahdollisten sosiaalisten ja terveydellisten tekijöiden vaikutus työkykyyn ja työllistymiseen
 • muut esille nousevat mahdolliset työllistymisen esteet
 • oman osaamisen arvioiminen
 • mahdolliset ammatinvalintatestit
 • alalta poisohjautumisen tarpeen arviointi sekä jatkopolun suunnittelu


Palveluun ohjautuminen

Ota yhteyttä TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun vastuuasiantuntijaasi. Ohjaus palveluun tapahtuu heidän kautta.

Lisätietoja

Tanja Simonen
Projektipäällikkö, valmentaja
+358 44 555 9416
tanja.simonen@edu.arffman.fi

Yhteistyössä

arff+te+ely logo
Arffman, paras polku työhön 

Arffman on Suomen suurin yksityinen työllisyydenhoidon palveluiden tuottaja ja maahanmuuttajien kotoutumiskouluttaja 27 vuoden kokemuksella. Tärkein tehtävämme on saada työtä hakevat ihmiset ja työpaikat kohtaamaan. Tämän eteen teemme työtä yhdessä moniammatillisesti ja laaja-alaisesti. 

Autamme ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntaa kehittymään ja menestymään tekemällä joka päivä pieniä arjen ihmeitä — ja joskus suuriakin. Tavoitteenamme on saada jokainen ihminen uskomaan itseensä ja löytämään itselle sopiva tie uudistua ja onnistua.

Olemme osa Baronaa. Barona on Suomen kuudenneksi suurin työnantaja, jonka palveluihin kuuluvat mm. rekrytointi, henkilöstövuokraus, työkykypalvelut, ulkoistusratkaisut ja hakijamarkkinoinnin palvelut.  Arffmanilla työskentelee parhaillaan noin 200 ja Baronalla yhteensä 750 työllistämisen työelämäasiantuntijaa. Heidän avullaan joka vuosi yli 30 000 henkilöä työllistyy asiakasyritystemme avoimiin työpaikkoihin.