KEKO-Projektiosaaja

Työllisty rekrytoivan
KEKO-projektiosaajakoulutuksen
kautta projektityön osaajaksi!

Etsitkö töitä esim. tuotekehityksen, suunnittelun, kehityksen, työnjohdon, markkinoinnin, myynnin tai muiden asiantuntijatehtävien parista?
Yritykset hakevat kauttamme osaajia, ja autamme työnhakijoita ja yrityksiä löytämään toisensa.

Hae mukaan projektiosaajakoulutukseen, jonka tavoitteena on kehittää projektinhallinnan osaamista sekä valmiuksia toimia erilaisissa projektitehtävissä. Koulutuksen teemoihin kuuluu mm. projektin suunnittelu ja johtaminen sekä projektimainen työskentelytapa.

Tarkoituksena on, että yritys kouluttaa ja rekrytoi ohjelman puitteissa itselleen työntekijän. Koulutukseen osallistujat saavat itselleen työkalut projektijohtamista varten ja voivat koulutuksen päätteeksi suorittaa IPMA D-osaamissertifioinnin. Koulutuksen aikana opiskelijat saavat tilaisuuden näyttää taitonsa rekrytointia harkitsevalle työnantajalle.

Varsinais-Suomen haku käynnissä nyt!

Aloitus joustavasti 1.8.-14.10. hakijan sekä yrityksen tarpeen ja aikataulujen mukaisesti. Koulutukseen valitaan 8 hakija-yritysparia.

Klikkaa hakulomakkeeseen TÄSTÄ

KOULUTUKSEN KESTO

Koulutuksen kesto on 120 päivää, ja siihen sisältyy 60 päivää työssäoppimista, joka integroituu teoriaosuuden kanssa.

HAKUKRITEERIT

Koulutus on työvoimapoliittista koulutusta, ja se järjestetään yhdessä ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. Koulutus on tarkoitettu työttömille, työttömyysuhan alaisille ja lomautetuille työnhakijoille. Yritysten tarpeet määrittävät hakijoilta vaadittavan osaamisen ja koulutustaustan. TE-toimisto hyväksyy koulutukseen osallistujat. Opiskelijalle maksetaan koulutusajalta työttömyysetuutta.

 
HAKUOHJEET

Muista päivittää CV:si ja liitä tiedosto hakemukseesi. Nimeä tiedosto oman nimesi mukaan: sukunimi etunimi CV. Tee CV huolella, sillä lähetämme CV:si yrityksiin, joka tekee sen perusteella päätöksen, oletko sopiva hakija tarjolla olevaan tehtävään! CV on markkinointiesite osaamisestasi, ja autamme mielellämme sinua sen viilaamisessa. Arffman esittelee sinut yrityksille toimittamallasi CV:llä, joten CV:n sisällön merkitys korostuu. Tästä löydät Vinkkejä ansioluettelon lähettämiseen.  Sen avulla pystyt konkretisoimaan osaamistasi työnantajaa kiinnostavalla tavalla.

Kun olet täyttänyt lomakkeen, olemme sinuun yhteydessä! Kerro meille osaamisestasi, ja minkälaiseen tehtävään haluaisit koulutuksen avulla työllistyä. Aloitamme etsimään sinulle sopivaa yritystä heti, kun olemme saaneet hakemuksesi.

 
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

1. Projekti haltuun!
Kokonaiskuva projektityöstä: projektityön keskeinen termistö ja käsitteet. Projektimuotoisen työnteon mahdollisuudet.

2. Projektin toteutus
Projektin suunnittelu, johtaminen, totetutus, arviointi. Sisällöt seuraavat IPMA D -osaamissertifioinnin painotuksia. Sertifikaatin suorittaminen sisältyy koulutukseen.

3. Välineet tutuiksi
Projektityöskentelyn keskeisimmät työkalut, sähköiset välineet ja ohjelmistot, verkostojen ja hajautetun ympäristön välityksellä tapahtuva projektinhallinta.

4. PCM- metodologia
Perehdytys PCM Project Cycle Management -metodologiaan projektisyklin toteutusharjoitusten ja demojen kautta.

5. Työssäoppiminen
Työssäoppimisjakson aikana opiskelija toteuttaa koulutuksen osa-alueisiin liittyvän kehittämistehtävän. Työssäoppimisjaksolla noudatetaan yrityksen normaalia työssäoloaikaa.

Koulutus suoritetaan osittain työpaikalla, osittain verkkotehtävillä ja ryhmätapaamisissa.

MIKÄ ON PROJEKTIOSAAJAKOULUTUS?
  • Projektiosaajakoulutus on pääasiassa verkossa toteutettava koulutus, joka on niin koulutettavien kuin yritystenkin näkökannalta ollut kattava ja pidetty kokonaisuus.
  • Koulutuksen tavoitteena on oppia yleisesti käytössä olevat projektityön perusteet, projektimainen ajattelu ja toimintatapa sekä saada valmiuksia myös kansainvälisesti toimivien organisaatioiden projektitehtäviin. Koulutus antaa valmiuksia projektien asiantuntijatehtäviin.
  • Koulutus antaa osallistujille IPMAn  (International Project Management Association) D-tason pätevyyselementit. IPMA-henkilösertifiointi on kansainvälisesti hyväksytty projektiosaamisen sertifiointijärjestelmä prosesseineen ja eri toimialojen yleisesti hyväksymä kansainvälisiin menettelyihin perustuva projektijohtamisen pätevyyden arviointi. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Level D-Sertifioitu projektiosaajan sertifikaatti. Sertfikaatin suorittaminen sisältyy koulutukseen ja on opiskelijalle maksutonta.
  • Koulutuksessa painotetaan projektityössä tarvittavia valmiuksia. Esimerkiksi kyky mukautua muuttuviin olosuhteisiin ja sietää epävarmuutta, kiirettä ja painetta sekä kyky ymmärtää eri kulttuureja ja toimintatapoja.  Opintojakson alussa opiskelija jäsentää koulutuksessa tavoiteltavan osaamistason mukaisesti omaa projektiosaamistaan sekä määrittää oppimistavoitteet yhdessä pääkouluttajan kanssa. Lisäksi verkkokoulutuksena toteutettavassa koulutuksessa opit käyttämään monipuolisesti verkko-opiskelun ja -työskentelyn edellyttämiä taitoja.
 
Koulutuksella saavutettavat taidot
  • Koulutus antaa kaikessa projektityössä tarvittavan projektiosaamisen perusammattitaidon.
  • Yleisen projektikompetenssin osalta opetussuunnitelma nojaa kansainvälisesti käytössä olevaan ja tunnustettuun IPMA:n eli International Project Management Associationin sertifioimaan Projektin Johdon Pätevyys 3.0 – National Competence Baseline 3.0 -jäsentelyyn.
  • Kansainväisten rahoittajien yleisimmin käyttämä standardi PCM Project Cycle Management ja siihen kuuluva Logical Framework Approach muodostavat osaamista täydentävän rakenteen, joka on hallittava kansainvälisten järjestöjen projektitehtävissä.
  • Verkossa työskentelyn ja etätyön edellyttämiä taitoja.

LUE TÄÄLTÄ LISÄÄ KOULUTUKSESTAMME


Kouluttajana Päivi Korhonen

– 30 vuoden kokemus kouluttajana; Toimeksiantajina ovat olleet mm. kunnat, kuntayhtymät, maakuntaliitot, järjestöt, yliopistot ja korkeakoulut sekä lukuisat suomalaiset ja kansainväliset yritykset
– EU:n käyttämän PCM Project Cycle Management standardin kokenut kouluttaja
– yritysten kehittämiskonsultti 15 vuoden kokemuksella (kasvu, kansainväistyminen, rahoitus)
– työkokemus kansainvälisten projektien johto-ja arviointitehtävistä vuodesta 1995
– projektiosaamisen osoituksena kansainvälinen IPMA Project Excellence Assessor sertifiointi

Päivi Korhonen
+ 358 44 765 4688
paivi.korhonen@arffman.fi

INFOTILAISUUDET

1.Info 25.6. klo 13 linkki infoon verkossa tässä
Katso ohje osallistujille tästä.

2. AamiaisInfo 7.8. klo 9.30 Arffman/ElectroCity Werstas, Tykistökatu 4, B-rappu, 4.krs.
Ilmoittaudu tästä 6.8. mennessä. Lataa kartta tästä.

3. Info 29.8. klo 13 linkki infoon verkossa tässä 
Katso ohje osallistujille tästä.

Mikä on KEKO koulutus?

KEKO-koulutus on yritysten kehittämiskoulutusta, jossa sekä yritys että opiskelija saavat itselleen tarvittavaa osaamista.

Yhteistyössä?

Lisätiedot:

Tanja Väre
040 176 5042
tanja.vare@arffman.fi