Vieraskielisten te-asiak. asiantuntija-arvio ja palvelutarpeen ohjaus

Vieraskielisten te-asiakkaiden asiantuntija-arvio ja palvelutarpeen ohjaus 

(Forssa – Riihimäki – Heinola)

Onko asiakkaanasi vielä kotoutumisajalla oleva tai sen jo ylittänyt vieraskielinen asiakas, joka tarvitsee tavanomaista vahvempaa yksilöllistä tukea työllistymisensä edistämiseksi?


Palvelumme tarjoaa lisäresurssin, jolla voidaan

  • selvittää palveluun ohjattavien asiakkaiden todellinen tilanne suhteessa työnhakuun ja
    työllistymiseen sekä heidän yksilölliseen tilanteeseensa liittyvä palvelutarve
  • edesauttaa vaikeasti työllistyvien henkilöiden ohjautumista heidän tarpeitaan
    vastaavien palveluiden piiriin
  • tuottaa TE-toimiston asiantuntijoiden käyttöön tietoa asiakkaan palvelutarpeesta
    asiakasohjauksen tueksi

Palvelussamme asiakastasi arvioi ja ohjaa kokenut kotoutumisen, kielitaidon arvioinnin, työelämäohjauksen, työllistymisen ja koulutuksen asiantuntija. Palvelu rakentuu kunkin asiakkaan henkilökohtaisista tavoitteista, monipuolisista asiakasta osallistavista menetelmistä, jatkuvasta seurannasta ja palautekäytännöistä. Käytämme selkokieltä ja tarvittaessa tulkkia tai omakielistä valmentajaa. Tapaamiset toteutetaan tilanteen mukaan joko kasvokkain tai etänä (esim. WhatsApp, Zoom, Google Meet). 

Huom! Lisäpalveluna voimme tukea asiakkaan suomen kielen taidon ylläpitoa ja kehittämistä liittämällä hänet 1 – 3 kuukauden ajaksi mukaan Suomi-hubin interaktiivisille oppitunneille verkossa. Suomi-hubi Kielen oppitunneilla keskitytään yleiseen kieleen, Suomi-hubi Työnhaussa oman osaamisen sanoittamiseen, työnhaun kieleen, työelämän tilanteisiin sekä ammattikieleen. Avustamme tarvittaessa myös työkokeilujärjestelyissä. 

Voit ohjata asiakkaitasi palveluun nonstop-periaatteella Tiimerin kautta. Ilmoitettuasi asiakkaan palveluun otamme häneen yhteyttä kahden viikon kuluessa.

Yhteystiedot:
Anna-Leena Atkinson

Palvelujohtaja

+358 44 350 6452
anna-leena.atkinson@edu.arffman.fi

Yhteistyössä